Strona główna >  Nawozy polowe

Nawozy polowe

NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35)
Mieszanka A.1.4 i A.1.9

NAWÓZ AZOTOWY GRANULOWANY

Nazwa handlowa: POLIFOSKA®21
Nazwa: Nawóz N(Mg,S)

Numer PKWiU: 20 15 390
Numer CN: 31 029 000 90

właściwości

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.
POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom równomiernie. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa forma azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siark. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Stosowanie

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ® 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą - na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGIEM S i solą potasową.

Pakowanie, składowanie i transport

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 1 warstwy. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
[b]WTO-ZChP-139:2009[b]

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody.;
- zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.;
- w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza;
- nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

Sprawdź szczegółowe tabele

ZALECANE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 21 w kg/ha*

 Polifoska 21 - Karta Charkterystyki

Adobe Acrobat Reader

do góry
powrótdrukuj