Strona główna >  Programy

Programy

OPIS PROGRAMU POLICENaw:

Program POLICENaw w wersji internetowej jest bardzo prostym w obsłudze narzędziem służącym do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwie rolnym. Do jego uruchomienia nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza komputerowa. Wystarczy elementarna znajomość obsługi przeglądarki internetowej. Program oblicza dawki nawozów mineralnych, jakie należy zastosować by osiągnąć zakładany plon dla najbardziej powszechnych roślin uprawnych. Wyliczone dawki są uzupełnieniem potrzeb pokarmowych danej rośliny po wcześniejszym uwzględnieniu warunków środowiskowych (gleba, przedplon, nawożenie naturalne) w konkretnym zmianowaniu.

Uruchom program

PROGRAM KALKULATOR CENY CZYSTEGO SKŁADNIKA:

Program umożliwia dokładne obliczenie ceny każdego składnika w poszczególnych nawozach wieloskładnikowych, a tym samym pozwala wybrać nawóz dobry oraz relatywnie tani. Dodatkową zaletą programu jest możliwość porównywania cen czystych składników w różnych nawozach oraz opcja samodzielnego definiowania cen nawozów.

O kosztach nawożenia decydują: koszty załadunku, transportu, wysiewu (mniejsza masa nawozów wysokoskoncentrowanych, mniejsza liczba przejazdów na polu), a przede wszystkim cena 1 kg czystego składnika. Analizując ceny nawozów należy zwrócić uwagę na przyswajalność składników pokarmowych, szczególnie najdroższego - fosforu oraz na wyższą o 10-20% efektywność stosowania kompleksowych nawozów wieloskładnikowych.

Nie ten nawóz jest tani, którego cena 1 tony jest mniejsza, a ten, w którym cena za 1 kg NPK jest niska, dlatego decyzja zakupu nawozu powinna być poprzedzona analizą cen

Nie należy płacić za masę nawozu, a za składniki pokarmowe zawarte w dobrym nawozie.

Uruchom program