Cena składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych


Cena czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych obliczana jest w oparciu
o średnią cenę tego składnika w nawozach jednoskładnikowych zamieszczonych w tabeli.
   więcej...

ďťż
Wybrane nawozy jednoskładnikowe:  Ceny dla nawozów jednoskładnikowych:
RodzajNazwaCena
azotowemocznik1510
potasowesól potasowa1710
fosforowesuperfosfat pojedynczy1010
azotowesaletra amonowa1280
średnia cena 1 kg azotu      =   3.52   zł
średnia cena 1 kg fosforu   =   5.32   zł
średnia cena 1 kg potasu    =   2.85   zł

Skład i cena nawozu wieloskładnikowego:  (wprowadź zawartość conajmniej dwóch składników i cenę...)

Nazwa:    %N:    %P:    %K:    Cena zł/t:    
Nazwa:    %N:    %P:    %K:    Cena zł/t:    
Gdy cena NPK w nawozach jednoskładnikowych odbiega od wyliczonej z nawozów w tabeli, możesz
opcjonalnie wprowadzić swoje ceny tych składników.

Twoja średnia cena jednoskładnikowych (zł):    N:       P:       K: