POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Dobrze zahartowane oziminy są w stanie wytrzymać bardzo niskie temperatury powietrza i dłuższe okresy z silnym mrozem. Dodatkowo jeśli na polach występuje okrywa śnieżna, możemy być pewni, że naszym plantacjom nie grozi wymarznięcie. Jakie mrozy zatem mogą przetrwać zimujące obecnie rośliny?

Choć burak cukrowy należy do wymagających roślin, przy prawidłowej agrotechnice potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem korzeni oraz cukru, ale i nie tylko. Burak cukrowy jest nieoceniony również jako przerywnik w zubożałych płodozmianach, często składających się z roślin zbożowych, rozluźnia glebę oraz dostarcza sporo składników mineralnych w resztkach pozbiorowych.

W ostatnich latach powierzchnia uprawy buraka cukrowego znacznie spadła, warto jednak rozważyć ponowny udział tej rośliny w płodozmianie, przynajmniej raz na 4‑5 lat na danym polu, gdyż może to wnieść więcej korzyści niż start.

Wapnowanie jest zabiegiem prośrodowiskowym, gdyż podnosząc odczyn gleby, zmniejszamy skalę wymywania składników pokarmowych, polepszamy ich wykorzystanie przez rośliny i aktywizujemy życie biologiczne gleby. Praktycznie nie ma zakazu wapnowania pól zimą i większość rodzajów wapnia możemy zastosować w tym okresie, jednak musimy spełnić kilak istotnych warunków.

Rzetelność wyników analiz gleby zależy od tego jak zostaną sporządzone próbki glebowe. Jak zatem prawidłowo pobrać glebę, i jakich błędów należy unikać pobierając materiał do badań?

Poznanie zasobności gleby jest kluczowym elementem, aby ustalić i zbilansować dawki nawozów pod plantacje już założone, jak również te, które planujemy założyć wiosną.

Prawidłowe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe w trakcie wegetacji ma znaczący wpływ na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Niezbędne składniki pokarmowe ze względu na ich zawartość w suchej masie dzielimy na makroskładniki, do których należą: azot, fosfor, potas, siarka, wapń, magnez oraz mikroskładniki, do których należą: żelazo, mangan, miedź, cynk, bor, chlor i molibden. Stosowany podział ilościowy nie uwzględnia  właściwości i funkcji fizjologicznych jakie poszczególne pierwiastki pełnią w żywieniu rośli, dlatego mikroskładniki często są niedoceniane. A tymczasem biorą one udział w wielu procesach metabolicznych, wpływają na wykorzystanie pobranych makroskładników i pełnią ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej kondycji roślin, dlatego warto lepiej poznać ich rolę.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl