POLIFOSKA

W rzepaku pojawiają się coraz liczniejsze kolonie mszyc. Wpłynęły na to sprzyjające warunki pogodowe występujące w ostatnich tygodniach. Warto wiec zaglądać pod spodnią stronę liści rzepaku, aby móc w porę zareagować i wykonać zabieg.

Zaprawianie materiału siewnego to dobry, bezpieczny i tani sposób na zabezpieczenie roślin przed chorobami. Chroni plantacje zbóż ozimych przed wieloma groźnymi sprawcami chorób grzybowych, których często nie można zwalczać innymi zabiegami. Błędy popełnione już na samym początku mogą pokutować aż do zbiorów.

Odpowiednie zaopatrzenie roślin pszenicy ozimej w fosfor i potas już od początku wegetacji jesiennej w znacznym stopniu decyduje o dobrym przezimowaniu roślin, ich kondycji w momencie ruszenia wegetacji oraz późniejszym plonowaniu.

Siewy rzepaku ozimego w tym sezonie wegetacyjnym rozpoczęły się wcześnie, stąd na plantacjach widoczne są już wschody roślin. Niestety widoczne są także samosiewy zbóż, które występując w dużym nasileniu są w stanie mocno zredukować oczekiwany plon.

Ślimaki, niezależnie od gatunku, w sprzyjających warunkach mogą wyrządzić znaczne szkody na młodych plantacjach rzepaku ozimego. Dlatego należy lustrować uprawy rzepaku, zwłaszcza te zasiane na wilgotnych ciężkich glebach.

Pogłębiająca się susza występująca w niektórych rejonach kraju jest przyczyną strat w wielu gatunkach roślin uprawnych, w tym również w buraku cukrowym.

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl