POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Występujące w ostatnim czasie opady deszczu oraz śniegu przyczyniły się do występowania nadmiaru wody w glebie, co z kolei utrudnia znacząco niewykonane wciąż prace polowe, w tym zabiegi odchwaszczania zbóż wysianych w optymalnym terminie. Czy późniejsze wykonanie zabiegu podczas występowania niskich temperatur jesienią będzie wystarczająco skuteczne?

Nawozy zawierające w składzie azot możemy według przepisów stosować na gruntach ornych maksymalnie do 31 października, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin ten możemy wydłużyć, gdyż od tych przepisów są pewne odstępstwa.

Lustrując obecnie plantacje rzepaku ozimego możemy  spotkać się z wieloma symptomami niedoboru składników pokarmowych, w tym również siarki. Biorąc pod uwagę fakt, że wegetacja roślin wciąż trwa, cały czas można jeszcze uzupełnić występujące deficyty składników pokarmowych, tym samym wzmocnić rośliny i jeszcze lepiej przygotować na ewentualne warunki stresowe i zimowanie.

 Plantatorzy buraka cukrowego, którzy według harmonogramu mają zaplanowaną odstawę surowca na listopad, czy grudzień powinni do tego czasu bezpiecznie i bez większych strat przetrzymać korzenie na pryzmach chroniąc je przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych.

Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zbóż ozimych jesienią jest rzadko praktykowane przez producentów rolnych w porównaniu z dokarmianiem wiosennym, lecz odgrywa ono bardzo istotną rolę w budowaniu lepszego przezimowania i wigoru roślin w okresie wiosennym.

Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zbóż ozimych jesienią jest rzadko praktykowane przez producentów rolnych w porównaniu z dokarmianiem wiosennym, lecz odgrywa ono bardzo istotną rolę w budowaniu lepszego przezimowania i wigoru roślin w okresie wiosennym.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl