POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Stałe nawozy naturalne, jak np. obornik, na trwałych użytkach zielonych i uprawach wieloletnich można stosować do końca listopada, jednak na gruntach ornych czas ten został skrócony o miesiąc, co w niektórych przypadkach przysparza wielu problemów. Jednak warto wiedzieć, że są od tych wytycznych pewne odstępstwa.

Obecnie na plantacjach zbóż ozimych obserwujemy zmianę zabarwienia liści na kolor żółty. Jaka może być tego przyczyna?

Nawozy naturalne i organiczne to cenne źródło pierwiastków, a także próchnicy, która jest istotna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej gleby. Nawozy te działają kompleksowo na glebę, podnoszą żyzność poprzez wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, przy czym powinny być stosowane w taki sposób i w takich dawkach, aby zwarte w nich składniki mogły być maksymalnie wykorzystane.

Nawozy naturalne i organiczne to cenne źródło pierwiastków, a także próchnicy, która jest istotna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej gleby. Nawozy te działają kompleksowo na glebę, podnoszą żyzność poprzez wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, przy czym powinny być stosowane w taki sposób i w takich dawkach, aby zwarte w nich składniki mogły być maksymalnie wykorzystane.

Odpowiednie zaopatrzenie roślin rzepaku w siarkę wpływa na właściwe wykorzystanie innych składników pokarmowych, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Siarka jest także pierwiastkiem budulcowym białka, wpływającym w znacznym stopniu na jakość plonu.

W ostatnich latach standardem stało się jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroskładnikami. W tym okresie warto dostarczyć roślinom mikroelementy, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. W optymalnych warunkach nawozy dolistne podaje się w fazie 4‑8 liści rzepaku, najczęściej w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i insektycydami.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl