POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Największe znaczenie wśród nawozów naturalnych ma obornik. Jest on cennym źródłem pierwiastków, a także próchnicy, która jest istotna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej gleby oraz magazynowania wody. Regularne nawożenie obornikiem poprawia żyzność gleb, dając podstawy do stabilnych i wysokich plonów. 

Od kilku sezonów na plantacjach rzepaku obserwuje się znaczną aktywność pchełek rzepakowych. W tym roku ciepła i słoneczna pogoda utrzymująca się przez cały wrzesień szczególnie przyczyniła się do wyrządzania szkód w młodych zasiewach rzepaku.

Powoli zbliża się czas zbioru soi, który nie należy do najłatwiejszych ze względu na nisko osadzone dolne strąki, co przy niewyrównanej powierzchni pola powoduje, że pozostają one nieskoszone.

Rośliny bobowate w ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność. Ich największą zaletą jest zdolność wiązania azotu atmosferycznego we współpracy z bakteriami brodawkowymi oraz pozostawienie wysokiej jakości stanowiska dla rośliny następczej, wzbogaconego w azot. Jakie zatem ilości azotu pozostawiają po sobie te rośliny?

Powoli zbliżają się zalecane terminy siewu jęczmienia ozimego, dlatego przypominamy, które terminy siewu obowiązują w danym regionie uprawy.

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian jęczmienia ozimego jest dość spora, aktualnie obejmuje ona 50 odmian. Zatem plantatorzy tej rośliny mają w czym wybierać, lecz wybór ten nie jest łatwy.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl