POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Podstawowym zabiegiem stosowanym w uprawie roślin rolniczych powinno być wapniowanie gleb. Rośliny uprawne mogą prawidłowo rozwijać się i wydać dostatecznie duży plon o odpowiednich parametrach jakościowych tylko wtedy, gdy odczyn gleby zostanie uregulowany zgodnie z ich wymaganiami.

Stonka ziemniaczana to najgroźniejszy i najbardziej niechciany szkodnik ziemniaka. W przypadku długotrwałej jego obecności na plantacji może dojść do obniżki plonu nawet do 40%.

Stonka ziemniaczana to najgroźniejszy i najbardziej niechciany szkodnik ziemniaka. W przypadku długotrwałej jego obecności na plantacji może dojść do obniżki plonu nawet do 40%.

Kukurydza dobrze reaguje na dolistny oprysk mocznikiem i siarczanem magnezu, a także nawozami zawierającymi inne niezbędne mikroskładniki. Kiedy zatem aplikować nawozy dolistne, aby pierwiastki w nich zawarte były efektywnie wykorzystane?

Na liściach zbóż ozimych można obserwować wylęg larw skrzypionki. W ostatnich latach obserwuje się nasilone występowanie tego szkodnika na terenie całego kraju. Niezwalczane mogą spowodować obniżkę plonu ziarna nawet o 30%.

Cynk jest niezbędnym mikroskładnikiem do wydania dobrego plonu kukurydzy. Roślina ta spośród wszystkich uprawnych jest najbardziej wrażliwa na brak tego składnika, bowiem odpowiada on za przyrost roślin na długość oraz ich ogólną odporność. Niedobór cynku jest szczególnie niebezpieczny, jeśli wystąpi w początkowym okresie jej rozwoju.

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl