POLIFOSKA

Najważniejszym i najskuteczniejszym czynnikiem regulowania wielkości i jakości plonu coraz wydajniejszych odmian roślin jest zbilansowane oraz dość intensywne nawożenie. Podstawą jest znajomość zasobności gleby. Pamiętać należy także, szczególnie wiosną łatwości wymywania z gleby azotu, a jeszcze bardziej siarki.

 

Zimą warto kontrolować plantacje roślin uprawnych pod kątem uszkodzeń spowodowanych nie tylko przez gryzonie, ale również przez krety.

W ostatnich latach obserwujemy zwiększone występowanie zagrożenia ze strony kiły kapusty. Jest to choroba „płodozmianowa”, na tyle groźna, że może spowodować istotne starty w plonie nasion i pozbawić możliwości uprawy rzepaku przez kilka dobrych lat na danym polu.

Spośród wszystkich składników pokarmowych roślin to potas (obok azotu) jest pobierany w największych ilościach. Jego rola w roślinie jest bardzo duża i wszechstronna m.in. decyduje on o plonowaniu oraz jakości uprawianych roślin.

Właściwie przemyślany płodozmian pozwala z roku na rok podnosić żyzność gleby oraz opłacalność produkcji. W wyniku stosowania prawidłowego następstwa roślin po sobie uzyskuje się poprawę warunków rozwoju roślin, podniesienie jakości ziemiopłodów, zwiększenie efektywności nakładów oraz ochronę środowiska przyrodniczego. 

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl