POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Uprawa słonecznika w Polsce nie jest bardzo rozpowszechniona, lecz coraz częściej roślina ta pojawia się na naszych polach. Warto więc zatem zapoznać się jakie pierwiastki są niezbędne dla wzrostu i rozwoju tej rośliny.

Słonecznik jest rośliną o wielu zaletach. Jako „nowa” roślina wprowadzona do płodozmianu bez wątpienia jest alternatywą dla zawężonego płodozmianu zbożowo-rzepaczanego lub całkowitej monokultury zbożowej. Ponadto, resztki pożniwne słonecznika są dobrym źródłem materii organicznej w glebie.  

Wybór odmiany do uprawy jest jedną z kluczowych decyzji wpływających na wysokość zbieranych plonów soi. Wybierając odmianę soi warto zwrócić uwagę na jej wczesność związaną z długością okresu wegetacji. Ma to związek z wykonaniem zbioru w optymalnym terminie przy zachowaniu naturalnej wilgotności nasion.

Wkrótce rozpoczną się siewy soi. Jedną z największych korzyści jakie przynosi uprawa tej rośliny jest ograniczone lub wręcz zaniechane nawożenie azotowe, gdyż jako roślina bobowata potrafi wiązać azot atmosferyczny we współpracy z bakteriami brodawkowymi. A jak wygląda nawożenie pozostałymi pierwiastkami?

Uprawa słonecznika w Polsce nie jest bardzo rozpowszechniona, lecz coraz częściej roślina ta pojawia się na naszych polach. Siewy słonecznika w naszym klimacie są uzależnione od stopnia ogrzania gleby, lecz zazwyczaj przypadają w połowie kwietnia. Warto więc zatem zapoznać się jakie pierwiastki są niezbędne dla wzrostu i rozwoju tej rośliny.

Do tej pory w świetle obowiązujących przepisów można było stosować azot w oziminach dopiero od 1 marca. Dzięki obowiązującemu nowemu rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” od 8 lutego br. możemy stosować nawozy azotowe już w lutym, ale pod pewnymi warunkami.

Wkrótce rozpoczną się siewy soi. Jedną z największych korzyści jakie przynosi uprawa tej rośliny jest ograniczone lub wręcz zaniechane nawożenie azotowe, gdyż jako roślina bobowata potrafi wiązać azot atmosferyczny we współpracy z bakteriami brodawkowymi. A jak wygląda nawożenie pozostałymi pierwiastkami?

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl