POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Zbliża się czas siewu rzepaku ozimego. Pora więc wybrać odpowiednią odmianę, dostosowaną do warunków klimatycznych, rodzaju gleby, typu płodozmianu, rodzaju gospodarstwa, o jak najwyższym potencjale plonotwórczym. W bogatej ofercie odmian dostępnych na rynku znajdziemy rzepaki zarówno populacyjne jak i mieszańcowe. Obydwa typy mają swoje wymagania. Czym zatem różnią się od siebie?

Soja jest rośliną, która dobrze reaguje na dokarmianie dolistne. Obecnie rośliny znajdują się w fazie początku kwitnienia, warto więc rozważyć dostarczenie im niezbędnych składników pokarmowych, gdyż o wielkości plonu soi decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Regularny monitoring plantacji buraka cukrowego pozwala wychwycić moment pojawienia się choroby oraz rozpoczęcie w odpowiednim czasie skutecznej ochrony.

Pomimo zabiegów, na plantacjach ziemniaka widocznych jest coraz więcej larw stonki ziemniaczanej, które przy dłuższym żerowaniu mogą doprowadzić do 40 %-owej redukcji plonu.

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5. wyrośniętych liści, gdyż w tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki.  

Ochrona kłosa pszenicy jest ostatnim etapem w walce o jakość plonu. Pominięcie lub niewłaściwe wykonanie zabiegu może skutkować obniżką plonu, a przede wszystkim zanieczyszczeniami ziarna szkodliwymi mykotoksynami.

Wyprodukowane przez plantatora ziarno musi spełniać parametry jakościowe, ale przede wszystkim musi być zdrowe. Chorobami, które mogą przyczynić się nie tylko do redukcji plonu, ale także do pogorszenia jakość ziarna poprzez gromadzące się w nim mikotoksyny są: fuzarioza kłosów, septorioza plew, a także czerń zbóż.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl