POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Obecnie rzepak ozimy na większości plantacji znajduje się w fazie pąkowania. Jest to jeden z krytycznych momentów w rozwoju tej rośliny i zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. W tym czasie warto wspomóc plantację rzepaku mikroskładnikami stosując nawożenie dolistne. Aplikuje się je w niewielkich dawkach, lecz ich niedobór może znacznie pogorszyć ilość i jakość plonu.

Poprawa warunków pogodowych w ostatnich dniach pozwoala na nadrobienie zaległych prac polowych, w tym wykonanie zabiegów ochrony roślin oraz dokarmiania dolistnego podstawowymi jak i drugoplanowym mikroskładnikami.

Co lubi rzepak?

 

Zabiegi dokarmiania dolistnego są niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonej agrotechniki pszenicy ozimej, zarówno jesienią jak i też wiosną. Są one często wykonywane interwencyjnie, lecz najpowszechniej zabiegi dokarmiania stosuje się profilaktycznie. Wynika to z dążenia przez producentów rolnych do uzyskania maksymalnie wysokich plonów oraz uprawy wysoko plonujących odmian. Dlaczego mikroskładniki są tak istotne dla roślin i które z nich są najważniejsze w uprawie pszenicy?

Azot jest pierwiastkiem budującym plon roślin uprawnych, a jego wykorzystanie będzie efektywne tylko wówczas, kiedy zadbamy o odpowiednie pobieranie tego składnika z gleby oraz dalsze przetwarzanie go w roślinie w struktury plonotwórcze i docelowo w przyszły plon.

 

Pomimo aplikacji pierwszej i drugiej dawki azotu, oziminy wciąż wykazują objawy niedoboru tego pierwiastka. Taka sytuacja spowodowana jest niskimi temperaturami występującymi w ostatnim czasie oraz suszą, gdyż od kilku tygodni nie notowane są żadne większe opady deszczu. 

Druga dawka azotu w rzepaku ozimym powinna być zastosowana po około 2‑4 tygodniach po pierwszej aplikacji. W związku z tym, że pierwsza dawka azotu została wysiana przez większość plantatorów rzepaku tuż po 1 marca czas więc zaaplikować drugą dawkę.

© 2014-2022 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl