POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Na wielu plantacjach ziemniaka obserwuje się obecność zarówno dorosłych chrząszczy, złóż jaj, jak i kolejnych stadiów larwalnych najgroźniejszego szkodnika ziemniaka - stonki ziemniaczanej.  Niestety szkodliwość tego szkodnika z roku na rok wzrasta, do tego uodpornił się on już na niektóre substancje czynne insektycydów.

Ciepła pogoda oraz opady deszczu to idealne warunki dla rozwoju chwościka burakowego. Powinniśmy więc zwiększyć częstotliwość wizyt na plantacjach buraka cukrowego, aby w odpowiednim czasie móc wychwycić pierwsze symptomy występowania patogenu chorobotwórczego na liściach.

Ciepła pogoda oraz opady deszczu to idealne warunki dla rozwoju chwościka burakowego. Powinniśmy więc zwiększyć częstotliwość wizyt na plantacjach buraka cukrowego, aby w odpowiednim czasie móc wychwycić pierwsze symptomy występowania patogenu chorobotwórczego na liściach.

Soja jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie, gdyż w początkowym okresie rozwoju jest mało konkurencyjna względem chwastów. Niezwalczone chwasty na plantacji soi w skrajnych przypadkach są w stanie zdominować uprawę redukując plon nawet o 80‑90%.

 

Kukurydza znajduje się obecnie w różnych fazach rozwojowych, od fazy 2 liścia do fazy 4. liścia. To zróżnicowanie spowodowane jest najczęściej terminem siewu, ale również koniecznością dosiewu nasion. Na plantacjach wysianych wcześniej możemy zaplanować już dokarmianie roślin mikroskładnikami, zwłaszcza cynkiem.

Kukurydza znajduje się obecnie w różnych fazach rozwojowych, od fazy 2 liścia do fazy 4. liścia. To zróżnicowanie spowodowane jest najczęściej terminem siewu, ale również koniecznością dosiewu nasion. Na plantacjach wysianych wcześniej możemy zaplanować już dokarmianie roślin mikroskładnikami, zwłaszcza cynkiem.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl