POLIFOSKA

Nie muszę nikogo przekonywać o korzyściach wynikających z uprawy grochu. Tak jak pozostałe rośliny bobowate, tak i groch posiada bardzo cenną z rolniczego punktu widzenia cechę, a mianowicie umiejętność wiązania wolnego azotu atmosferycznego z powietrza w związki organiczne. Ze względu na krótki okres wegetacji jest bardzo cennym przedplonem dla rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Dodatkowo duża masa resztek pożniwnych pozostawiona po jego zbiorze wzbogaca glebę w azot i substancję organiczną. Pozwala to na obniżenie kosztów ochrony i uprawy gleby rośliny następczej o 20‑25% oraz zwiększenie jej plonowania o 0,5‑1 t/ha (zwłaszcza zbóż). Jego uprawa nie jest trudna, ale jeżeli chcemy w pełni wykorzystać strukturotwórczy i fitosanitarny potencjał grochu powinniśmy przestrzegać kilku istotnych zaleceń agrotechnicznych.

Ze względu na krótszy okres wegetacji zbóż jarych oraz ich większą wrażliwość na niedobory wody, fosfor i potas powinniśmy stosować nawet na stanowiskach zasobnych w te składniki w ilościach odpowiadających średniej klasie zasobności. Dobre odżywienie jarych na początku wegetacji umożliwia im energiczny rozwój, co jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia wiosennych niedoborów wody.

1 marca minął trzy miesięczny zakaz stosowania nawozów naturalnych (obornik, gnojówkę i gnojowicę) na naszych polach. Nawozy naturalne są bardzo cenne z punktu widzenia rolnictwa, gdyż zawierają kompletny zestaw pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Nawozy naturalne to przede wszystkim ważne źródło materii organicznej, z której przy współudziale drobnoustrojów uwalniają się składniki pokarmowe i co najważniejsze – związki, z których tworzy się próchnica glebowa. 

W tym roku Krajowy Rejestr Odmian wzbogacił się o nowe odmiany roślin bobowatych. Ze względu na to, iż z roku na rok zwiększa się zainteresowanie producentów uprawą soi, najwięcej nowości zarejestrowano właśnie w tym gatunku. Do Rejestru zgłoszono aż 6 nowych odmian. Także hodowcy innych gatunków „nie zasypują gruszek w popiele”. W rejestrze pojawiły się 4 nowe odmiany grochu, 2 odmiany bobiku i 4 odmiany łubinów.

Pod koniec stycznia na Opolszczyźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym została zatwierdzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa. Ustalenia dotyczyły takich upraw jak zboża jare, soja i ziemniaki.

Występująca w wielu rejonach kraju okrywa śnieżna powoli ustępuje i będzie można zrobić wstępne oględziny oraz ocenę stanu przezimowania rzepaku ozimego. Oznacza to podjęcie trudnej decyzji, czy plantację zaorać czy pozostawić?

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl