POLIFOSKA

Na polach rzepaku ozimego, który został zasiany po zbożach widoczne są samosiewy zbóż. Chwasty te, choć jeszcze małe, będą w późniejszym czasie stanowić zagrożenie dla kondycji roślin przed wejściem w okres spoczynku zimowego. 

Obecnie na plantacji rzepaku ozimego obserwuje się nalot muchówek śmietki kapuścianej. W niektórych rejonach kraju progi szkodliwości zostały wielokrotnie przekroczone, co bardzo źle wróży dla młodych roślin rzepaku.

Wybór odmiany żyta ozimego do siewu zawsze jest trudny, zwłaszcza, że na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych odmian. Warto wówczas sprawdzić jakie odmiany rekomenduje COBORU w opracowywanych co roku Listach Odmian Zalecanych. Znajdują się na nich odmiany najlepiej przystosowane do warunków panujących w danym rejonie kraju. 

Wrzesień to czas siewu pszenżyta ozimego. Prawidłowy wybór stanowiska, staranne przygotowanie gleby, zbilansowane i dobrze przemyślane nawożenie, wybór odpowiedniej odmiany, ochrona przed patogenami oraz właściwy siew to czynniki, które w znacznej mierze decydują o wielkości i jakości uzyskanego plonu tej rośliny. 

W ubiegłym sezonie wegetacyjnym obecność szkodników na plantacji rzepaku ozimego w dużym stopniu przyczyniła się do spadku plonowania tej rośliny. Część szkodników wystąpiła na plantacji po raz pierwszy i nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożeń jakie niosła ich obecność, zwłaszcza, że kiełki wschodzącego rzepaku były niszczone jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię gleby. 

Zbliża się koniec sierpnia i rzepaki w większości rejonów kraju są już posiane i aby nie przeoczyć zagrożenia ze strony ślimaków powinniśmy często lustrować plantacje.

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl