POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Zapowiadane w najbliższym czasie stopniowe ocieplenie spowoduje, że szkodniki rzepaku staną się aktywne i będziemy musieli rozpocząć monitoring ich nalotów i występowania na plantacji. Jako pierwszy pojawi się chowacz brukwiaczek.

Analiza zawartości azotu mineralnego w glebie to podstawa do ustalenia ilości azotu dostarczanego roślinom przez cały sezon wegetacji.

Zbliżamy się powoli do siewu pszenicy jarej, która pomimo mniejszego potencjału plonowania od formy ozimej, jest rośliną wymagającą i potrzebuje bardzo dobrego stanowiska, zasobnej gleby i zapasu wilgoci. Wybór odmiany do siewu także nie powinien być przypadkowy, dlatego warto sięgnąć po wyniki doświadczeń oraz powstałej na ich bazie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.

Wybór odpowiedniej wysokoplennej odpornej na choroby odmiany jęczmienia jarego do siewu nie jest łatwy, szczególnie gdy mamy całą gamę odmian na rynku. Istotnym źródłem dobrej i sprawdzonej informacji o danej odmianie są Listy Odmian Zalecanych do uprawy w danym województwie tworzone na podstawie wyników badań porejestrowych COBORU.

Wkrótce pierwsze rozsiewacze nawozów wjadą na pola, aby zasilić oziminy pierwszą dawką azotu. Jednak zanim to nastąpi warto oznaczyć zawartość azotu mineralnego w glebie (Nmin), gdyż taka analiza będzie podstawą do ustalenia ilości azotu dostarczanego roślinom przez cały sezon wegetacji.

Obecnie występujące warunki pogodowe powodują, że w glebie zaczyna brakować składników pokarmowych, zwłaszcza azotu. Jednak oprócz objawów niedoboru tego pierwiastka, widocznych szczególnie na liściach rzepaku mogą występować także inne niepokojące symptomy.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl