POLIFOSKA

Odwilż jaka nastąpiła w ostatnich dniach spowodowała, że na polach pojawiły się rozsiewacze nawozów. Czy rozsiewanie nawozów azotowych przed 1 marca jest zgodne z prawem? 

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać zanim na dobre ruszy wiosenna wegetacja jest ocena stanu przezimowania. Prawidłowo wykonane czynności i obserwacje umożliwią nam określenie stanu roślin po zimie oraz podjęcie odpowiedniej decyzji, co robić i jaką przyjąć strategię, aby plon roślin był wysoki, a straty niewielkie. Przezimowanie roślin możemy określić na dwa sposoby.

Pomimo tego, iż powrzecjnie podkreśla się jak ważnym czynnikiem w całym procesie uprawy jest analiza gleby wciąż zbyt mało rolników decyduje się na jej badanie. Większość z nich zazwyczaj nawozi swoje uprawy według pewnych schematów, które nie uwzględniają zasobności gleby, tylko wymagania pokarmowe roślin. Jednak takie postępowanie jest mało precyzyjne i może skutkować wzrostem kosztów produkcji rolniczej oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Obecnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych jest 116 odmian buraka cukrowego. Uaktualnienie listy odmian nastąpiło w styczniu 2017 r., po pierwszym posiedzeniu Komisji do spraw rejestracji odmian buraka w kadencji 2017‑2020, w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej. Decyzją komisji do Krajowego Rejestru zostało dodanych 14 nowych odmian buraka cukrowego.

 

Pogoda nadal nie odpuszcza oziminom. Po mroźnym styczniu przyszła odwilż, a zaraz po odwilży spadki temperatur poniżej -6°C. Takie skoki temperatur spowodowały, że woda po roztopach, która nie zdążyła wsiąknąć w glebę zamieniła się w lód. Największe zastoiska lodowe występują w zagłębieniach terenu, na ścieżkach technologicznych, koleinach, na stanowiskach z wadliwą strukturą gleby, a także w miejscach zacienionych. Zjawisko to częściej obserwowane jest na plantacjach zbóż ozimych niż rzepaku.

Po okresie silnych mrozów, które w styczniu wystąpiły na terenie całego kraju, rośliny rzepaku będą potrzebowały szybkiej regeneracji, zwłaszcza w rejonach gdzie nie było okrywy śnieżnej lub gdzie była ona niewystarczająca. W tym celu należy tuż na przedwiośniu dostarczyć roślinom nawozy azotowe.

 

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl