POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Największe zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor przypada na początkową fazę wzrostu oraz fazę kwitnienia i nalewania ziarna. Jak rozpoznać, że roślinom brakuje fosforu?

Obecnie buraki cukrowe znajdują się w fazie od 4. do nawet 8. liścia, co oznacza, że możemy dokarmiać je niezbędnymi mikroskładnikami, zwłaszcza borem.  

Ocieplenie występujące w ostatnim czasie spowodowało aktywność szkodników na kwitnących plantacjach rzepaku, zwłaszcza szkodników łuszczynowych.

Pszenice ozime weszły w fazę liścia flagowego. Jest to bardzo ważna faza w rozwoju pszenicy, gdyż liść flagowy odpowiada za 50 % plonu ziarna oraz zapewnia asymilaty do budowy jakości tego plonu. Dlatego powinniśmy monitorować plantację pod kątem występowania patogenów chorobotwórczych, aby móc w odpowiednim momencie zareagować i ochronić rośliny.

Na plantacjach z burakiem cukrowym można zaobserwować intensywne wtórne naloty mszycy trzmielinowo- burakowej. Istnieje więc potrzeba częstych lustracji pól w celu oceny zagrożenia.

Ciepła pogoda występująca w ostatnich dniach spowodowała aktywność szkodników na plantacjach zbóż, m.in. zaobserwowano naloty skrzypionki zbożowej.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl