POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Najwcześniej jak to możliwe, najpóźniej jak to konieczne, taką zasadę na pewno nie raz słyszał każdy plantator buraka cukrowego. Wydawać by się mogło, że ta złota zasada to przepis idealny na dobry plon korzeni i cukru.

Zboża jare powinny być wysiewane możliwie jak najwcześniej. Ma to istotne znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ziarna, gdyż rośliny jare potrzebują odpowiedniego czasu do rozwoju i wytworzenia zadowalającego plonu.

Z roku na rok kolejne substancje czynne środków ochrony roślin są wycofywane. Dotyczy to nie tylko fungicydów, lecz również herbicydów i insektycydów. Z jakimi substancjami pożegnamy się w 2022 roku?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o plonowaniu buraka oraz wysokości plonu cukru z hektara jest zbilansowane nawożenie. Oznacza to, że wszystkie niezbędne składniki pokarmowe muszą znajdować się w glebie w odpowiedniej ilości, czasie i formie w stosunku do zapotrzebowania roślin.

Azot jest pierwiastkiem budującym plon roślin uprawnych, a jego wykorzystanie będzie efektywne tylko wówczas, kiedy zadbamy o odpowiednie pobieranie tego składnika z gleby oraz dalsze przetwarzanie go w roślinie w struktury plonotwórcze i docelowo w przyszły plon.

Kondycja plantacji zbóż ozimych w różnych regionach Polski jest zróżnicowana, przez co producenci rolni muszą podejmować różną strategię nawożenia, zależnie od stopnia rozwoju plantacji, jej kondycji, a także warunków pogodowych. Prawidłowe zaopatrzenie zbóż ozimych w azot dostarczony w drugiej dawce nawozu ma za zadanie ustabilizowania liczby źdźbeł kłosonośnych. Rośliny dobrze odżywione azotem w tym okresie powinny wytworzyć odpowiednią ilość biomasy stanowiącej powierzchnię asymilacyjną oraz zaprogramować prawidłową ilość ziaren w kłosie.

© 2014-2022 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl