POLIFOSKA

W tym sezonie wegetacyjnym niedostateczne zasoby wody po zimie oraz niedobór opadów w okresie wegetacji uniemożliwiły zbudowanie wysokich plonów buraków cukrowych. Na terenie Opolszczyzny plon był niski. A co z jakością surowca?

Każde odstępstwo od optymalnego terminu siewu rośliny uprawnej wiąże się z określonym ryzykiem. Rolnicy wysiewają pszenicę ozimą po późno schodzącym z pola buraku cukrowym nawet w połowie listopada. Decydując się na późny siew pszenicy ozimej musimy liczyć się ze spadkiem plonu. Jednak czy będzie on na tyle duży, aby rezygnować z formy oziemej i siać wiosną zboża jare?

Na plantacjach zbóż ozimych można już zaobserwować pierwsze objawy występowania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Choroba ta występuje powszechnie w uprawie wszystkich zbóż, jednak najbardziej szkodliwa jest w uprawie jęczmienia i pszenicy.

Prawidłowe odżywienie zbóż ozimych w okresie jesiennym zapewnia odpowiedni ich rozwój, dobre przezimowanie oraz potencjalnie wyższe plony. Do odpowiedniego wzrostu i wystarczającego rozkrzewienia się przed zimą oziminy potrzebują nie tylko makro ale i mikroskładników. Pytanie, jakich?

Aby rośliny uprawne mogły wydać wysoki plon potrzebują nie tylko azotu, fosforu i potasu, lecz także innych składników pokarmowych takich jak magnez i siarka. W Polsce zasobność gleb w przyswajalny magnez i siarkę nie jest wystarczająca, szczególnie duże niedobory występują na glebach lekkich i kwaśnych.

Uprawy rzepaku w całym kraju są bardzo zróżnicowane. Rzepaki, które dobrze rokują powinny być już na „ostatniej prostej”. Przyjrzyjmy się zatem plantacjom.

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl