POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Poprawa warunków pogodowych w ostatnich dniach pozwoliła na nadrobienie zaległych prac polowych, w tym wykonanie zabiegów ochrony roślin oraz dokarmiania dolistnego podstawowymi jak i drugoplanowym mikroskładnikami.

Siew w ogrzaną glebę

Optymalny termin wysiewu nasion soi przypada zwykle po terminie siewu kukurydzy, czyli w zależności od regionu i warunków od około 20 kwietnia do 5 – 10 maja, lecz największe znaczenie podczas siewu soi ma temperatura gleby.

Obecnie rzepak ozimy na większości plantacji znajduje się w fazie pąkowania. Jest to jeden z krytycznych momentów w rozwoju tej rośliny i zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. W tym czasie warto wspomóc plantację rzepaku mikroskładnikami stosując nawożenie dolistne. Aplikuje się je w niewielkich dawkach, lecz ich niedobór może znacznie pogorszyć ilość i jakość plonu.

Poprawa warunków pogodowych w ostatnich dniach pozwoala na nadrobienie zaległych prac polowych, w tym wykonanie zabiegów ochrony roślin oraz dokarmiania dolistnego podstawowymi jak i drugoplanowym mikroskładnikami.

Co lubi rzepak?

 

Zabiegi dokarmiania dolistnego są niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonej agrotechniki pszenicy ozimej, zarówno jesienią jak i też wiosną. Są one często wykonywane interwencyjnie, lecz najpowszechniej zabiegi dokarmiania stosuje się profilaktycznie. Wynika to z dążenia przez producentów rolnych do uzyskania maksymalnie wysokich plonów oraz uprawy wysoko plonujących odmian. Dlaczego mikroskładniki są tak istotne dla roślin i które z nich są najważniejsze w uprawie pszenicy?

Azot jest pierwiastkiem budującym plon roślin uprawnych, a jego wykorzystanie będzie efektywne tylko wówczas, kiedy zadbamy o odpowiednie pobieranie tego składnika z gleby oraz dalsze przetwarzanie go w roślinie w struktury plonotwórcze i docelowo w przyszły plon.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl