POLIFOSKA

Tak ja zapowiadali synoptycy nasz kraj nawiedziła fala siarczystych mrozów, lokalnie dochodzących nawet do -30°C. Takie spadki temperatur mogą być bardzo niebezpieczne dla ozimin, zwłaszcza, że ciepły grudzień nie pozwolił roślinom odpowiednio przygotować się na nadejście zimy. By roślina mogła uzyskać odpowiednią zimnotrwałość musi wejść w okres spoczynku w odpowiednim stadium rozwojowym oraz przejść jesienią tak zwane hartowanie.

W dniach 10‑13 stycznia 2017 r. odbędą się się seminaria uprawowe, które organizuje już po raz kolejny redakcja „Top Agrar Polska” wraz z wyłącznym partnerem Grupą Azoty.

W okresie zimy rośliny uprawne narażone są na działanie wielu niesprzyjających czynników powodujących uszkodzenia, a nawet ich wyginięcie. Czego możemy spodziewać się w okresie zimy na polu?

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, że przy braku obornika w gospodarstwie do nawożenia roślin uprawnych rolnicy wykorzystują odpady lub produkty uboczne z różnych gałęzi przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych należą: wapno (podekarbonizacyjne, posodowe, defekacyjne), zużyta ziemia okrzemkowa, wywar gorzelniany, pofermenty z biogazowni rolniczych czy kompostowane komunalne osady ściekowe. Czy te odpady są bezpiecznym i wartościowy nawozem dla naszych roślin?

Najlepsze warunki przechowania ziemniaków to takie, które pozwolą ograniczyć ubytki naturalne, straty spowodowane gniciem i kiełkowaniem oraz takie, które będą sprzyjać utrzymaniu jakości bulw, aż do momentu ich spożycia.

12.2016

0
© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl