POLIFOSKA

Spośród wszystkich składników pokarmowych roślin to potas (obok azotu) jest pobierany w największych ilościach. Jego rola w roślinie jest bardzo duża i wszechstronna m.in. decyduje on o plonowaniu oraz jakości uprawianych roślin.

Właściwie przemyślany płodozmian pozwala z roku na rok podnosić żyzność gleby oraz opłacalność produkcji. W wyniku stosowania prawidłowego następstwa roślin po sobie uzyskuje się poprawę warunków rozwoju roślin, podniesienie jakości ziemiopłodów, zwiększenie efektywności nakładów oraz ochronę środowiska przyrodniczego. 

Każdy plantator buraka cukrowego ma obowiązek bezpiecznie i bez większych strat przechować buraki na pryzmie aż do momentu ich dostawy do cukrowni. Surowiec składowany na niezabezpieczonej odpowiednio pryzmie zaczyna tracić na wartości, a straty jakie wówczas zachodzą w całości obciążają rolnika.  

Na większości plantacji rzepaku ozimego można zaobserwować przebarwienia liści. W dużym stopniu ich przyczyną są niedobory składników pokarmowych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Niektóre z nich powinny zwrócić naszą szczególną uwagę.

Na większości plantacji rzepaku ozimego można zaobserwować przebarwienia liści. W dużym stopniu ich przyczyną są niedobory składników pokarmowych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Niektóre z nich powinny zwrócić naszą szczególną uwagę.

Na południu kraju większość plantacji rzepaku ozimego znajduje się w odpowiedniej fazie rozwojowej. Pomimo słabo wyrównanych wschodów rzepak zdążył nadrobić stracony czas i w chwili obecnej ma już dobrze rozbudowaną rozetę liściową. Niestety z uwagi na namiar wody w glebie system korzeniowy jest słabo wykształcony, co może stwarzać problem z przezimowaniem. Dodatkowo zagrożenie ze strony chorób i szkodników z pewnością znacznie osłabi rośliny przed zimą. 

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl