POLIFOSKA

Po dość trudnym starcie wegetacja kukurydzy nabrała tempa. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunek ten wymaga nie tylko odpowiedniego zaopatrzenia w azot, fosfor, potas i magnez, ale także w mikroskładniki. Obecnie większości plantacji kukurydzy, zwłaszcza na południu kraju znajduje się w fazie 5‑6 liścia, czas więc pomyśleć o dostarczeniu jej brakujących składników.

Na plantacjach ziemniaka widoczne są chrząszcze oraz złoża jaj stonki ziemniaczanej, a wkrótce pojawią się również larwy, których masowe występowanie może spowodować straty w plonie dochodzące nawet do 40%.

Obecnie przemysł browarniczy ma coraz większe wymagania względem wartości technologicznej ziarna jęczmienia browarnego. Słodownie kontraktują i skupują ziarno tylko określonej przez siebie odmiany, najlepsze pod względem jakości browarnej. W takiej sytuacji jedyną gwarancją wyprodukowania ziarna o pożądanych cechach jakościowych jest odpowiednia agrotechnika. Technologia uprawy jęczmienia browarnego różni się od uprawy tego gatunku na cele pastewne, głównie doborem odmian i zalecanym poziomem nawożenia azotem. Ponadto jęczmień browarny wymaga większej uwagi w trakcie siewu, ochrony roślin, zbioru i przechowywania ziarna. Ale zacznijmy od początku. 

Szkodniki te w zbożach pojawiają się zazwyczaj na początku fazy kłoszenia i od razu przystępują do żerowania. Są to drobniutkie owady długości 1‑2 mm. Samice składają jaja przez ponad miesiąc w górnej części źdźbła, pod plewkami kłosków lub pod pochwami liściowymi. W naszym kraju szkody wyrządzają wciornastek zbożowy bezzębny (występuje na kwiatostanach wszystkich gatunków zbóż), wciornastek zęborogi (na pochewkach żyta i jęczmienia) oraz wciornastek kalarepowiec (na kwiatostanach i pochewkach liściowych wszystkich zbóż).

Chwasty jednoliścienne na plantacji ziemniaka zwalczymy preparatami, które zaliczane są do grupy graminicydów. Możemy je zastosować po wschodach roślin i zakończeniu uprawy międzyrzędowej, jednak nie później niż do momentu zakrycia rzędów przez rośliny, by środek mógł dotrzeć do chwastów bez zatrzymywania się na roślinach ziemniaka.

Kilka ciepłych dni wystarczyło, aby na plantacjach zbóż pojawiły się pluskwiaki. Największe zagrożenie stanowią lednica zbożowa oraz żółwinek zbożowy. Pomimo tego, że dotychczas szkodniki te nie wyrządzały szkód o znaczeniu gospodarczym ich aktywność i liczebność z roku na rok rośnie.

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl