POLIFOSKA

1 marca minął trzy miesięczny zakaz stosowania nawozów naturalnych (obornik, gnojówkę i gnojowicę) na naszych polach. Nawozy naturalne są bardzo cenne z punktu widzenia rolnictwa, gdyż zawierają kompletny zestaw pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Nawozy naturalne to przede wszystkim ważne źródło materii organicznej, z której przy współudziale drobnoustrojów uwalniają się składniki pokarmowe i co najważniejsze – związki, z których tworzy się próchnica glebowa. 

W tym roku Krajowy Rejestr Odmian wzbogacił się o nowe odmiany roślin bobowatych. Ze względu na to, iż z roku na rok zwiększa się zainteresowanie producentów uprawą soi, najwięcej nowości zarejestrowano właśnie w tym gatunku. Do Rejestru zgłoszono aż 6 nowych odmian. Także hodowcy innych gatunków „nie zasypują gruszek w popiele”. W rejestrze pojawiły się 4 nowe odmiany grochu, 2 odmiany bobiku i 4 odmiany łubinów.

Pod koniec stycznia na Opolszczyźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym została zatwierdzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa. Ustalenia dotyczyły takich upraw jak zboża jare, soja i ziemniaki.

Występująca w wielu rejonach kraju okrywa śnieżna powoli ustępuje i będzie można zrobić wstępne oględziny oraz ocenę stanu przezimowania rzepaku ozimego. Oznacza to podjęcie trudnej decyzji, czy plantację zaorać czy pozostawić?

Odwilż jaka nastąpiła w ostatnich dniach spowodowała, że na polach pojawiły się rozsiewacze nawozów. Czy rozsiewanie nawozów azotowych przed 1 marca jest zgodne z prawem? 

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać zanim na dobre ruszy wiosenna wegetacja jest ocena stanu przezimowania. Prawidłowo wykonane czynności i obserwacje umożliwią nam określenie stanu roślin po zimie oraz podjęcie odpowiedniej decyzji, co robić i jaką przyjąć strategię, aby plon roślin był wysoki, a straty niewielkie. Przezimowanie roślin możemy określić na dwa sposoby.

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl