POLIFOSKA

Nawożenie azotem pszenicy konsumpcyjnej jest bardziej skomplikowane niż pozostałych zbóż, gdyż zastosowany azot ma nie tylko zapewnić wysoki plon, ale również odpowiednią jakość ziarna. Jak wiadomo o wielkości plonu ziarna decydują trzy główne elementy: liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren w kłosie oraz masa tysiąca ziaren. Powyższe elementy są ze sobą wzajemnie powiązane, dzięki temu możliwa jest częściowa rekompensacja niektórych braków np. w obsadzie kłosów przez większą liczbę ziaren w kłosie, czy ich większą masę. 

Na plantacjach wszystkich roślin uprawnych obok szkodników występują także owady pożyteczne, czyli takie, które przynoszą nam korzyści gospodarcze, są nimi m.in zapylacze. W Polsce najważniejszym gatunkiem wśród zapylaczy jest pszczoła miodna. W czasie słonecznej pogody w temperaturze około 20°C na 1 m2 plantacji powinno pracować od 4 do 6 pszczół, co powoduje wzrost plonowania (nawet do 30 %), a także korzystny wpływ na jakość uzyskanego plonu. 

Rośliny owsa ledwo zdążyły w pełni wykształcić dwa liście, a już można na nich zauważyć objawy występowania helmintosporiozy. Powodem tak wczesnej infekcji są sprzyjające ku temu warunki pogodowe, czyli duża wilgotność powietrza oraz temperatury w granicach od 6 do 8°C. 

Aura jaka panuje za oknem niestety rozczarowuje. Niskie temperatury powietrza, silne wiatry oraz występujące lokalnie opady deszczu utrudniają wykonanie pilnych prac polowych. Wiadomo już, że część zabiegów ochrony roślin będzie spóźnionych. Zapowiadana poprawa pogody w drugiej dekadzie maja spowoduje spiętrzenie prac polowych. Aby nadrobić zaległości będziemy zmuszeni połączyć ze sobą środki ochrony roślin oraz nawozy dolistne. Jednak pamiętajmy o kilku ważnych regułach podczas sporządzania mieszaniny zbiornikowej.

Ograniczanie zachwaszczenia w kukurydzy jest obecnie jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w trakcie jej rozwoju. Silna konkurencja ze strony chwastów może doprowadzić do znacznych spadków plonu ziarna (w uprawie kukurydzy bez ochrony do 30%, a w skrajnych przypadkach nawet do 70%). Chwasty konkurują z młodymi roślinami o wodę, światło i składniki pokarmowe, zagłuszają ich rozwój, przenoszą wiele chorób i szkodników.

Występujące w ubiegłym tygodniu znaczne spadki temperatur, przymrozki, a nawet opady śniegu mogły mieć negatywny wpływ na wegetujące w tym czasie rośliny. Taka sytuacja bez wątpienia nie jest obojętna dla wschodzących obecnie roślin buraka cukrowego. Warto zatem w chwili poprawienia się pogody, ocenić stan plantacji, ponieważ może okazać się, że będzie potrzebny przesiew.

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl