POLIFOSKA

Dobre odżywienie ozimin w okresie jesiennym makro i mikroskładnikami zapewnia zarówno ich prawidłowy rozwój jak i lepsze przezimowanie.

Ostatnia jesień pokazała, że mszyce stanowią zagrożenie nie tylko w uprawie zbóż ozimych, ale potrafią wywołać ogromne straty na plantacjach rzepaku ozimego. W najlepszym przypadku mogą przyczynić się do ograniczenia plonowania (nawet do 50%), w najgorszym doprowadzić do zaorania całej plantacji.

Na młodych roślinach rzepaku ozimego widoczne są niedobory siarki. Podstawowym źródłem tego pierwiastka były nawozy doglebowe wysiane przed siewem, jednak obfite opady deszczu występujące w  ostatnim czasie przyczyniły się do wymycia siarki z gleby.

Na polach rzepaku ozimego, który został zasiany po zbożach widoczne są samosiewy zbóż. Chwasty te, choć jeszcze małe, będą w późniejszym czasie stanowić zagrożenie dla kondycji roślin przed wejściem w okres spoczynku zimowego. 

Obecnie na plantacji rzepaku ozimego obserwuje się nalot muchówek śmietki kapuścianej. W niektórych rejonach kraju progi szkodliwości zostały wielokrotnie przekroczone, co bardzo źle wróży dla młodych roślin rzepaku.

Wybór odmiany żyta ozimego do siewu zawsze jest trudny, zwłaszcza, że na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych odmian. Warto wówczas sprawdzić jakie odmiany rekomenduje COBORU w opracowywanych co roku Listach Odmian Zalecanych. Znajdują się na nich odmiany najlepiej przystosowane do warunków panujących w danym rejonie kraju. 

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl