POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Wkrótce rozpoczną się siewy soi. Jedną z największych korzyści jakie przynosi uprawa tej rośliny jest ograniczone lub wręcz zaniechane nawożenie azotowe, gdyż jako roślina bobowata potrafi wiązać azot atmosferyczny we współpracy z bakteriami brodawkowymi. A jak wygląda nawożenie pozostałymi pierwiastkami?

Zbliżamy się powoli do siewu pszenicy jarej, która pomimo mniejszego potencjału plonowania od formy ozimej, jest rośliną wymagającą i potrzebuje bardzo dobrego stanowiska, zasobnej gleby i zapasu wilgoci. Wybór odmiany do siewu także nie powinien być przypadkowy, dlatego warto sięgnąć po wyniki doświadczeń oraz powstałej na ich bazie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.

 W uprawie rzepaku kluczowe znacznie ma bor. Pomimo, iż nie jest on pierwiastkiem budulcowym, ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój roślin rzepaku oraz wysokość plonu.

Przed nami nowy sezon wegetacyjny oraz siew zbóż jarych. Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych tych roślin jest nawożenie azotem. W praktyce odbywa się ono najczęściej w dawkach dzielonych: 60% przedsiewnie, 40% pogłównie – najczęściej w fazie początku strzelania w źdźbło. Ale czy jest to regułą?

Zapowiadane w najbliższym czasie stopniowe ocieplenie spowoduje, że szkodniki rzepaku staną się aktywne i będziemy musieli rozpocząć monitoring ich nalotów i występowania na plantacji. Jako pierwszy pojawi się chowacz brukwiaczek.

Analiza zawartości azotu mineralnego w glebie to podstawa do ustalenia ilości azotu dostarczanego roślinom przez cały sezon wegetacji.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl