POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Pąkowanie rzepaku

Obserwując w ostatnich dniach plantacje rzepaku ozimego można stwierdzić, że zastosowane w pierwszej dawce nawozy zawierające azot oraz siarkę znacznie wspomogły regenerację roślin po zimie.

Obecnie rzepak ozimy na większości plantacji znajduje się w fazie rozwoju pąków kwiatowych (wysokość roślin 20 – 30 cm). Jest to okres dużego zapotrzebowania rzepaku na składniki pokarmowe. W tym stadium następuje bardzo intensywny i szybki wzrost łodygi pędu głównego oraz rozgałęzień bocznych.

Pole kwitnącego rzepaku

Coraz częściej w zaleceniach nawozowych proponuje się nawożenie roślin siarką z uwagi na fakt, iż wysokość i jakość plonów roślin może być obniżona na skutek braku tego składnika w środowisku glebowym. Jest ona bowiem bardzo ważnym składnikiem pokarmowym szczególnie na obszarach słabo uprzemysłowionych, na których dopływ siarki do gleby z atmosfery nie pokrywa zapotrzebowania roślin uprawnych. Siarka jest to pierwiastek budulcowy białka, który tak jak azot w dużym stopniu wpływa na jakość plonu. Nie jest możliwe prawidłowe działanie plonotwórcze azotu bez dobrego zaopatrzenia rośliny w siarkę.

Chaber bławatek

Rolnik od dawna wiedział, że jedne rośliny lubią ze sobą rosnąć, inne zaś przeciwnie. Choć jego spostrzeżenia były dość trafne to nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Dziś już wiemy, że za te zależności odpowiada zjawisko zwane allelopatią.

Co to są odziaływania allelopatyczne?

Istotą tych oddziaływań jest wydzielanie do środowiska przez rośliny (donora) substancji chemicznych, które modyfikują procesy wzrostu i rozwoju roślin (akceptor). Allelozwiązki uwalniane są z roślin uprawnych, chwastów i mikroorganizmów. Występują we wszystkich organach roślin, zarówno wegetatywnych jak i generatywnych. Ze szczególnym nasileniem negatywne efekty allelopatyczne występują w uprawach monokulturowych.

Międzyplon ścierniskowy

Przed nami czas siewów buraka cukrowego, dlatego już dziś warto zastanowić się nad właściwym dostarczeniem niezbędnych składników pokarmowych w odżywianiu tej wymagającej rośliny.

Jak wiadomo uprawa buraków cukrowych prowadzi do zmniejszenia zawartości próchnicy oraz substancji organicznej gleby. Jest to bardzo negatywne zjawisko, które prowadzi do degradacji stanowiska. Dlatego zaleca się uprawiać buraki cukrowe na oborniku.

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w produkcji roślinnej odgrywają pierwiastki, które w znanej dotychczas terminologii nie zaliczają się do niezbędnych dla życia roślin, makro i mikroelementów. Pojawia się coraz więcej opracowań naukowych wskazujących na ich dobroczynne oddziaływanie na rośliny.

Jeden z tych pierwiastków zainspirował nas do stworzenia zupełnie nowej formuły nawozowej. Poznajcie…

Ziarno zbóż

Znaczny wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów (nawet do 80%) powoduje wiele niekorzystnych zmian w środowisku rośliny uprawnej, które w konsekwencji prowadzą do obniżenia poziomu plonowania.Wiedza o reakcji poszczególnych zbóż na uprawę po sobie może pomóc w doborze odpowiednich gatunków do uprawy.

© 2014-2022 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl