POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Orka zimowa

Aby uzyskać wysokie plony korzeni i cukru plantator buraka cukrowego powinien dążyć do optymalnego zaopatrzenia roślin w poszczególne składniki pokarmowe. Mając na uwadze, że roślina ta ma wysokie potrzeby pokarmowe i nawozowe, bardzo ważną kwestią jest nie tylko dawka i forma nawozu, ale także termin nawożenia poszczególnymi składnikami. Najlepszym terminem stosowania fosforu i potasu pod buraka cukrowego jest jesień.

Plantacja rzepaku ozimego przed zimą

W tym sezonie część plantatorów zasiała rzepak w optymalnym terminie siewu, nie czekając na poprawę warunków wilgotnościowych gleby. Niestety siew w mocno przesuszoną glebę spowodował, iż wschody były nierówne i przeciągały się w czasie. Efekt jest taki, że na jednej plantacji możemy znaleźć rośliny, które mają 5 liści, jak również i takie, które są w fazie liścieni. Jak w takich warunkach rozwoju roślin poradzić sobie z regulacją pokroju rzepaku przed zimą?

Komosa biała

Choć w warunkach suszy zwalczanie chwastów jest znacznie utrudnione to nie możemy dopuścić do zachwaszczenia plantacji, ponieważ chwasty mają znacznie większe zdolności przystosowawcze do braku wody niż rośliny uprawne.

Objawy niedoboru potasu

Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Regularne nawożenie tym pierwiastkiem wpływa na powstawanie i stabilność wtórnych minerałów ilastych w glebie, które są dość istotne w utrzymaniu wielu parametrów gleby, zwłaszcza pojemności wymiennej gleby.

Uszkodzenia liści rzepaku przez ślimaki

W ubiegłym roku obserwowaliśmy znaczne nasilenie występowania ślimaków nagich na plantacjach rzepaku ozimego, a także ogrom szkód, które wyrządzały. Czy upalne i suche lato ograniczyło populację wilgotnościolubnych ślimaków? Otóż, nie do końca. Na niektórych plantacjach rzepaczanych już się pojawiły, stanowiąc duże zagrożenie dla roślin, zwłaszcza w okresie wchodów.

Chwasty w zbożu jesienią

Pierwszy krok do sukcesu w uprawie to właściwa i skuteczna ochrona zbóż ozimych przed chwastami. Jednak dobre efekty uzyskujemy tylko wówczas gdy zastosujemy herbicydy odpowiednio dobrane do stanu i stopnia zachwaszczenia łanu.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl