POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Zbliża się czas siewu rzepaku ozimego. Pora więc wybrać odpowiednią odmianę, dostosowaną do warunków klimatycznych, rodzaju gleby, typu płodozmianu, rodzaju gospodarstwa, o jak najwyższym potencjale plonotwórczym. W bogatej ofercie odmian dostępnych na rynku znajdziemy rzepaki zarówno populacyjne jak i mieszańcowe. Obydwa typy mają swoje wymagania. Czym zatem różnią się od siebie?

Soja jest rośliną, która dobrze reaguje na dokarmianie dolistne. Obecnie rośliny znajdują się w fazie początku kwitnienia, warto więc rozważyć dostarczenie im niezbędnych składników pokarmowych, gdyż o wielkości plonu soi decyduje dobra kondycja roślin w całym okresie wegetacji.

Regularny monitoring plantacji buraka cukrowego pozwala wychwycić moment pojawienia się choroby oraz rozpoczęcie w odpowiednim czasie skutecznej ochrony.

 

System nawożenia rzepaku ozimym powinien opierać się na zbilansowanym odżywieniu rośliny we wszystkich fazach jej wzrostu. Nawożenie tej rośliny musi być zatem dokładnie przemyślane, aby stosowane nawozy zostały w jak największym stopniu przetworzone w plon i nie wpływały ujemnie na środowisko. Przed siewem rzepak powinien być nawożony przed wszystkim fosforem i potasem, gdyż rola tych pierwiastków jest nie do przecenienia.

Pomimo zabiegów, na plantacjach ziemniaka widocznych jest coraz więcej larw stonki ziemniaczanej, które przy dłuższym żerowaniu mogą doprowadzić do 40 %-owej redukcji plonu.

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5. wyrośniętych liści, gdyż w tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki.  

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl