POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Pomimo zabiegów, na plantacjach ziemniaka widocznych jest coraz więcej larw stonki ziemniaczanej, które przy dłuższym żerowaniu mogą doprowadzić do 40 %-owej redukcji plonu.

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5. wyrośniętych liści, gdyż w tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki.  

Ochrona kłosa pszenicy jest ostatnim etapem w walce o jakość plonu. Pominięcie lub niewłaściwe wykonanie zabiegu może skutkować obniżką plonu, a przede wszystkim zanieczyszczeniami ziarna szkodliwymi mykotoksynami.

Wyprodukowane przez plantatora ziarno musi spełniać parametry jakościowe, ale przede wszystkim musi być zdrowe. Chorobami, które mogą przyczynić się nie tylko do redukcji plonu, ale także do pogorszenia jakość ziarna poprzez gromadzące się w nim mikotoksyny są: fuzarioza kłosów, septorioza plew, a także czerń zbóż.

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk i bor.

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk, bor, miedź, mangan i molibden. Niedobór któregokolwiek z tych składników może skutkować stratą w plonie.

Lustrując zboża warto zwrócić uwagę na szkodniki, zwłaszcza mszyce, które już  zasiedlają górne liście. Żerujące mszyce stanowią zagrożenie dla przyszłego plonu, ponieważ wysysają soki oraz przenoszą choroby wirusowe.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl