POLIFOSKA

Eliminacja konkurencji chwastów zarówno tych jedno- jak i dwuliściennych ma na celu zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków do jej wzrostu i rozwoju. Pamiętajmy jednak, że stosowanie herbicydów wymaga od producenta odpowiedniego podejścia oraz wiedzy o używanym produkcie.

Na terenie całego kraju na plantacjach buraczanych widoczne są kolonie mszyc. Konieczny jest zatem regularny monitoring upraw oraz kontrola liczebności agrofaga, w celu możliwie szybkiej reakcji. 

Na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono występowanie larw skrzypionek. Ich szkodliwość polega głównie na uszkodzeniu aparatu asymilacyjnego liścia podflagowego i flagowego, mających decydujący wpływ na tworzenie przyszłego plonu ziarna.

Obecnie pozostała nam do wysiania II - pogłówna dawka azotu. Jednak panująca na zewnątrz aura znów rozczarowuje. W wielu rejonach kraju jest bardzo sucho, a przy braku opadów i wilgoci w glebie nawożenie doglebowe nie ma najmniejszego sensu. Pozostaje nam jedynie czekać na deszcz. Musimy jednak mieć świadomość, że zarówno nadmierne, jak i zbyt późne nawożenie azotem zmniejsza zawartość cukru w korzeniach, a zwiększa zawartość związków melasotwórczych (tj. azotu α-aminowego, sodu oraz potasu odpowiedzialnych za wydajność cukru).

Po dość trudnym starcie wegetacja kukurydzy nabrała tempa. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunek ten wymaga nie tylko odpowiedniego zaopatrzenia w azot, fosfor, potas i magnez, ale także w mikroskładniki. Obecnie większości plantacji kukurydzy, zwłaszcza na południu kraju znajduje się w fazie 5‑6 liścia, czas więc pomyśleć o dostarczeniu jej brakujących składników.

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl