POLIFOSKA

Niewielka ilość opadów oraz przedłużający się okres suszy przy umiarkowanej wilgotności powietrza w czasie wegetacji to czynniki wspomagające rozwój alternariozy ziemniaka. Sprzyjają jej również obfite i długo utrzymujące się rosy, uprawa ziemniaków na glebach lekkich, okresowo za suchych i ubogich w składniki pokarmowe. Określenie terminu pierwszego zabiegu fungicydowego powinno być w oparciu o przebieg warunków pogodowych oraz monitoring plantacji ziemniaków w regionie. 

Rozpoczyna się lato, a za chwilę żniwa i w gospodarstwach zaczyna się wielkie przyspieszenie. Dobrze przed nawałem prac rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, zaplanować wiele prac.

W tym roku plantacje kukurydzy są bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie tej samej miejscowości. Na jednym polu możemy zaobserwować zielone wysokie rośliny, na następnym zaś niskie z licznymi przebarwieniami liści. Czym może być to spowodowane? Przyczyn może być wiele: chłody, zły odczyn, susza, nadmierne zagęszczenie gleby, czy przenawożenie jednym składnikiem.

Eliminacja konkurencji chwastów zarówno tych jedno- jak i dwuliściennych ma na celu zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków do jej wzrostu i rozwoju. Pamiętajmy jednak, że stosowanie herbicydów wymaga od producenta odpowiedniego podejścia oraz wiedzy o używanym produkcie.

Na terenie całego kraju na plantacjach buraczanych widoczne są kolonie mszyc. Konieczny jest zatem regularny monitoring upraw oraz kontrola liczebności agrofaga, w celu możliwie szybkiej reakcji. 

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl