POLIFOSKA
GA_POLIDAP_500kg
GA_POLIDAP_500kg
polidap-granula

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIDAP®?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

NP (S) 18‑46 (+5) ÷ 18‑20,1 (+2)

CE

Opis produktu

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,85‑0,95 kg/dm3. 

18% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    18% azotu amonowego

46% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 20,1% P)
    41% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=17,9% P) rozpuszczalnego w wodzie
    46% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=20,1%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

5% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=2% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

Składniki produktu: CMC 1 – Fosforan dwuamonowy (CAS 7783‑28‑0), CMC 1– Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2)

Przeznaczenie i stosowanie

POLIDAP® to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy o wysokiej koncentracji. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak, kukurydzę, okopowe, na użytki zielone oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. POLIDAP® jest szczególnie polecany na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIDAP w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 100‑150 150‑200
Zboża jare 100‑150 150‑200
Rzepak ozimy 100‑150 150‑200
Kukurydza 100‑150 150‑200
Burak cukrowy* 100‑150 200‑250
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 80‑100 100‑150
Rośliny pastewne 80‑100 100‑150
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 80‑100 100‑150

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej wolno pobierany przez rośliny wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

POLIDAP® jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIDAP® nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl