POLIFOSKA

System nawożenia POLICE Naw

Opis programu

Program POLICENaw w wersji internetowej jest narzędziem służącym do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwie rolnym. Dla podstawowych roślin uprawnych program oblicza dawki nawozów mineralnych jakie należy zastosować by osiągnąć zamierzony plon. Wyliczone dawki są uzupełnieniem potrzeb pokarmowych danej rośliny po wcześniejszym uwzględnieniu warunków środowiskowych (gleba, przedplon, nawożenie naturalne) dla danego pola.

By skorzystać z programu należy do arkusza danych wejściowych wstawić podstawowe informacje o gospodarstwie, roślinie i polu.

Informacje o gospodarstwie to nazwa gospodarstwa oraz oznaczenie pola (nazwa, nr).

Informacje o roślinie to wybrana z listy roślina i oczekiwany plon, opcjonalnie należy podać czy przewiduje się stosowanie pod tą roślinę nawoz naturalny (wybrać z listy) i w jakiej ilości.

Wymagane są  informacje o przedplonie czyli roślinie uprawianej na tym polu w roku poprzednim. Podajemy jaka to była roślina, jaki uzyskano plon i ewentualnie czy stosowano pod nią nawóz naturalny i w jakiej wysokości, podajemy też co zrobiono z plonem ubocznym tej uprawy.

Dla naliczenia prawidłowych dawek niezbędne jest wprowadzenie Informacji o polu.

Informacje te to: kategoria gleby, poziom zawartośći P2O5, K2O i MgO a także poziom kwasowości gleby. 

Po wypełnieniu arkusza przycisk Oblicz przesyła dane do programu wyliczajacego potrzeby pokarmowe rośliny i generującego stronę wynikową.

Program wylicza zapotrzebowanie rośliny na azot (N) oraz wylicza ewentualną dawkę wapna(CaO) w celu polepszenia kwasowości gleby. 

Dla każdej rośliny program przedstawia listę nawozów wieloskładnikowych produkowanych w Zakładach Chemicznych "POLICE"S.A. które mogą być zastosowane pod daną roślinę. Wybierając nawóz z listy program wylicza jaką jego ilość należy zastosować pod wybraną roślinę uprawianą na danym polu.

Po wybraniu nawozu wieloskładnikowego program wylicza bilans składników NPK na powierzchni pola.

Saldo NPK = (dopływ składników na pole) - (pobranie składników przez roślinę w celu osiągnięcia zadeklarowanego plonu).  

Wyliczone salda fosforu oraz potasu mogą być wskazówką do wyboru nawozu wieloskładnikowego. Wybieramy taki by salda tych składników były bliskie zera. Przy dużym saldzie ujemnym możemy zwiększyć dawkę nawozu , a przy dużym saldzie dodatnim zmniejszyć dawkę wyliczoną przez program.

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl