POLIFOSKA

Gospodarstwo:

Pole:

Informacje o uprawianej roślinie:

Gatunek rośliny:

Przewidywany plon (t): *

Planowany nawóz naturalny:

Dawka naw.nat. (t/ha):

Informacje o przedplonie:

Roślina przedplonowa:

Zebrany plon (t): *

Zastosowany nawóz naturalny:

Dawka naw.nat. (t/ha):

Zagospodarowanie plonu ubocznego(słoma, liście, łęty):

Informacje o polu uprawnym:

Zawartość P2O5:

Kategoria gleby:

Zawartość K2O:

Kwasowość pH:

Zawartość MgO:

*- te pola powinny być wypełnione

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl