POLIFOSKA

Wraz z wydłużającym się dniem i rosnącą średnią temperaturą dobową rośliny zaczynają gwałtownie rosnąć. Na plantacjach zbożowych rozpoczyna się faza strzelania w źdźbło (BBCH 30‑31).

Początek strzelania w źdźbło

Do początku strzelania w źdźbło powinniśmy wykonać ostatnie spóźnione zabiegi odchwaszczające, a rośliny powinny być już zaopatrzone w niezbędne składniki pokarmowe, zwłaszcza azot i siarkę. W tym okresie (BBCH 30) unikajmy nawożenia mikroskładnikami, gdyż mogą rozregulować gospodarkę hormonalną rośliny i utrudnić przejście do kolejnego etapu rozwojowego.

Nie stosujmy również regulatorów wzrostu zawierających CCC, fungicydów triazolowych i herbicydów sulfonylomocznikowych, gdyż zaczną hamować wzrost pierwszego międzywęźla, na co jest jeszcze za wcześnie.

Pierwsze kolanko: zabieg T1

Zabieg T1 stosowany jest w celu ochrony roślin przed chorobami podstawy źdźbła, zwłaszcza łamliwość źdźbła. Patogen ten intensywniej rozwija się na pszenicy rosnącej w gorszych stanowiskach i w zmianowaniach z dużym udziałem zbóż. Porażone źdźbła łatwo wylegają, co w konsekwencji może spowodować znaczne straty w plonie.

Pierwsze kolanko

Foto. Na źdźble głównym widać już pierwsze kolanko.

Faza pierwszego kolanka

W fazie pierwszego kolanka możemy zastosować dokarmianie mikroskładnikami (bor, cynk, molibden), jest to również ostatni moment na podanie manganu. Aby zapobiec wyleganiu możemy zacząć stosować regulatory wzrostu. Jeżeli na plantacji zaobserwujemy szkodniki możemy również przeprowadzić zabieg insektycydowy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl