POLIFOSKA

Po zaobserwowanym nalocie słodyszka, określeniu nasilenia występowania i stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości podejmujemy decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznego. Skuteczność zwalczania słodyszka rzepakowego, w dużej mierze zależy od zastosowanego insektycydu i warunków agroklimatycznych.

Niestety bywają lata, w których, aby skutecznie zwalczyć słodyszka rzepakowego trzeba wykonać nawet kilka zabiegów insektycydowych. Decydując się jednak na określony preparat należy pamiętać, aby przeciwdziałać powstawaniu odporności szkodnika na stosowane substancje aktywne. Ważne jest, aby zachować rotację grup chemicznych środka i ich substancji aktywnych (najlepiej stosować daną substancje tylko raz w sezonie).

Z badań IOR-PIB wynika, że w ostatnich latach obserwuje się stosowanie takich samych insektycydów niezmiennie, np. z grupy pyretroidów, co powoduje uodpornienie się szkodnika na tą grupę chemiczną.

Czym pryskać?

Do zwalczania słodyszka zaleca się stosować preparaty z kilku grup chemicznych: neonikotynoidów, związków fosforoorganicznych, pyretroidów, oksadizyn i pirydyn azometyny. Środki te działają jednak przez 3‑6 dni, dlatego po stwierdzeniu dalszego żerowania szkodnika na plantacji, zabieg musimy wykonać ponownie. Głównym źródłem informacji o danym preparacie jest jego etykieta. Pomocna może okazać się również wyszukiwarka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub IOR Poznań dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach na danego agrofaga.

Odporny słodyszek rzepakowy

A co z pszczołą miodną?

Z badań wynika, że najwięcej zatruć obserwuje się podczas kwitnienia rzepaku, a szczególnie w okresie zwalczania słodyszka rzepakowego. Przy czym, główną przyczyną zatruć pszczół, nie jest sama chemiczna ochrona roślin, lecz błędy popełniane przez osoby wykonujące zabiegi, ich brak świadomości i wiedzy. Przede wszystkim należy dobierać środki, których zalecana dawka nie stwarza zagrożenia dla pszczół (wyjątkiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla pszczół jest substancja czynna - tau-fluwalinat), o jak najkrótszym okresie prewencji oraz wykonywać zabiegi przed lub po „oblocie pszczół”.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl