POLIFOSKA

Kukurydza w początkowym okresie rozwoju jest bardzo wrażliwa na konkurencyjne działanie chwastów. Dlatego już od samego początku należy zadbać o czystość plantacji, ponieważ straty w plonie mogą sięgać aż 90%.

Gatunki chwastów najbardziej zagrażające

rozwojowi roślin kukurydzy to przede wszystkim z chwastów jednoliściennych: chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, perz właściwy, natomiast z dwuliściennych to: komosa biała, szarłat szorstki, ostrożeń polny, przytulia czepna, żółtlica drobnokwiatowa, psianka czarna, rumian polny, powój polny.

Przed wschodami chwasty najlepiej zwalczać, gdy:

  • gleba jest wilgotna - kukurydza jest rośliną klimatu ciepłego i początkowo jej rozwój jest bardzo wolny, chwasty, które mają mniejsze wymagania cieplne rozwijają się dużo szybciej i stanowią bardzo silną konkurencję w początkowym okresie wzrostu kukurydzy.

Po wschodach chwasty zwalczajmy, gdy:

  • jest sucho i nie ma dostatecznego uwilgotnienia gleby, ponieważ można dobrać odpowiedni preparat do gatunków chwastów występujących na polu i ich fazy rozwojowej.

Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania chwastów

w początkowym okresie wzrostu kukurydzy to:

Przed wschodami: glifosat (np. Dominator 360 SL)

Po siewie do 4 liścia: petoksamid (np. Successor 600 EC), sulkotrion + petoksamid (Shado 300 SC+ Successor 600 EC)

Faza od 1 do 2 liścia: izoksaflutol + tienkarbazon metylu (np. Adengo 315 SC), pendimetalina (np. Pendigan 330 EC)

Faza od 1 do 3 liścia: terbutyloazyna (np. Click 500 SC), mezotrion + S-metolachlor (np. Camix 560 SE), petoksamid + terbutyloazyna (np. Successor 550 SE)

Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami w uprawie kukurydzy.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl