POLIFOSKA

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki środowiska. Okresowe braki opadów w okresach krytycznych mogą wywołać stres suszowy, który jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza na glebach lekkich.

Tabela 1: Krytyczne fazy wrażliwości roślin na niedobór wody

GatunekFenofazy
Żyto wiosenne ruszenie wegetacji - kłoszenie
Pszenica ozima siew - wschody
kłoszenie - dojrzałość woskowa
Pszenica jara krzewienie - kłoszenie
Jęczmień jary krzewienie - kłoszenie
Owies krzewienie - dojrzałość woskowa
Rzepak siew - zahamowanie wegetacji jesienią
ruszenie wegetacji - kwitnienie
Kukurydza wschody - dojrzałość woskowa
Ziemniak późny wschody - kwitnienie

Źródło: Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Poradnik praktyczny - zasady ogólne

Tak, rośliny się stresują

Występowanie stresów związanych z siedliskiem tj. niskie temperatury, susze, zbyt duże uwilgotnienie, zasolenie może wpłynąć na wzrost zagrożenia ze strony chorób, szkodników i chwastów, z którymi walka nie zawsze jest skuteczna.

Wyróżnić możemy dwa rodzaje stresów:

  • biotyczny - powodowany przez chwasty, choroby, szkodniki, nicienie, wirusy, bakterie
  • abiotyczny - wywoływany przez niedobór/nadmiar wody, przymrozki, za wysoką/za niską tempretaturę, zasolenie gleby

W wyniku działania stresu środowiskowego plon roślin uprawnych może być nawet kilkanaście razy mniejszy, niż plon otrzymany z roślin poddanych działaniu np. czynników chorobotwórczych.

Tabela 2: Straty plonu roślin uprawnych [%]

Roślina uprawnaStraty plonu powodowane stresem
biotycznymabiotycznym
Pszenica 5 82
Jęczmień 7 75
Kukurydza 10 86
Ziemniak 19 54
Burak cukrowy 14 51

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska Nr 032010 (66)

Jak w takim razie możemy zapewnić roślinom odporność?

Odpowiedz na to pytanie znajdziecie Państwo w części II artykułu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl