POLIFOSKA

Pomimo przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach, często są one wciąż obecne na naszych plantacjach. Wiadomo, że plantacja wolna od chwastów to nie tylko wyższy plon, lecz także zdrowe bulwy oraz lepsza ich jakość.

Do kiedy można stosować herbicydy?

Aby utrzymać czystą plantację, aż do zbioru musimy często lustrować plantację w celu określenia składu gatunkowego chwastów, aby dobrać odpowiedni herbicyd.

Pamiętaj! Zabiegi herbicydowe powschodowe powinny być wykonane, gdy ziemniaki osiągną wysokość od 10‑15 cm, najpóźniej do fazy zwarcia międzyrzędzi ziemniaków. Późniejsze zabiegi nie odniosą skutku, ponieważ ciecz robocza nie dociera do chwastów, lecz zatrzymuje się na ziemniakach.

Uwaga! W uprawie ziemniaków na wczesny zbiór, niektórych herbicydów, nie wolno stosować powschodowo ze względu na ich długi okres karencji.

Czym pryskać?

Zgodnie z zaleceniami ochrony roślin, zarejestrowanych jest kilkanaście środków ochrony roślin do zastosowania powschodowego w ziemniaku, w zależności od fazy rozwojowej roślin.

W celu zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych zaleca się:

  • od wschodów do osiągniecia przez ziemniaka wysokości 8‑10 cm preparaty zawierające substancje aktywne: metrobuzynarimsulfuron;
  • gdy rośliny ziemniaka osiągnęły 10‑15 cm wysokości preparat zawierający substancję aktywną – bentazon,

natomiast w celu zwalczenia chwastów jednoliściennych zaleca się stosować przed zakryciem 50% międzyrzędzi preparaty zawierające propachizafob, fluazifob-P-butylu, chizalofop-P-etyl, cykloksydym i kletodym.

Łączenie niektórych herbicydów, zgodnie z zaleceniami, pozwala przy użyciu jednego zabiegu na jednoczesne zwalczenie chwastów jedno- i dwuliściennych.

Z uwagi na możliwość występowania niekorzystnych warunków pogodowych, preparaty należy stosować w połączeniu z adiuwantem, który pozwoli nam zniwelować ryzyko spadku skuteczności stosowanego herbicydu.

W celu dobrania odpowiedniego preparatu pomocna może okazać się również wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl