POLIFOSKA

Badania nad wpływem stosowania biostymulatorów oraz nawozów dolistnych prowadzone były na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w roku 2013. Do badań wybrano pszenicę ozimą odmiany Arkadia zasianą na początku października w ilości 350 sz./m2.

Zastosowano 9 wariantów nawożenia dolistnego.

W trakcie wegetacji pszenicy ozimej preparaty stosowano dwukrotnie - oprócz wariantu Amalgerol + HiPhos, które aplikowane był trzykrotnie.

Lp.WariantPlon [t/ha]Białko [% s.m.]Gluten [% s.m.]Wskaźnik sedymentacjiLiczba opadania [sek]
1 Herbagreen   Basic + NaturalCrop SL 7,75 13,1 29,1 58 300
2 Humate   Green OK 7,55 12,5 28,2 58 301
3 LIGNOhumat 7,13 12,7 27,2 55 298
4 PRP   EBV 7,31 12,9 29,8 47 257
5 Amalgerol   + HiPhos 7,32 12,4 28,0 50 268
6 Nano-Gro 7,28 12,7 26,9 56 271
7 AKRA   Blatt + AKRA Plus 7,26 13,1 27,0 54 253
8 ADOB   * 7,11 13,2 27,7 54 260
9 Kontrola 6,92 12,9 28,8 51 267

 

Jak ich obecność wpłynęła na plon?

Zastosowanie biostymulatorów oraz nawozów dolistnych wpłynęło na wzrost plonu w porównaniu do obiektu, na którym te preparaty nie były stosowane. Najwyższy plon odnotowano po aplikacji preparatów Herbagreen Basic + NaturalCrop SL i był on wyższy od plonu zanotowanego na obiekcie kontrolnym o 0,83 t/ha. Także parametry jakościowe w tym wariancie były wyższe niż na kontroli. Pozostałe preparaty również wpłynęły na zwiększenie plonu w granicach 0,63 - 0,19 t/ha.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi doświadczeniami z biostymulatorami tj. Nano Gro, Asahi SL, Wuxal Ascofol czy PRP EBV proszę o informację w komentarzach.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl