POLIFOSKA

Ten znany i bardzo groźny grzyb jest patogenem ciepłej strefy klimatycznej, dlatego w naszym klimacie (dotychczas nieco chłodniejszym) do tej pory nie powodował poważniejszych szkód w uprawach. Jednakże w związku z dynamicznym ociepleniem klimatu w Europie i Polsce, obserwuje się coraz większe straty powodowane przez ten gatunek grzyba.

Jakie choroby wywołuje?

Biopolaris sorokiniana jest głównym sprawcą zgnilizny korzeni, zgorzeli siewek, plamistości liści, helmintosporiozy i czernienia kłosów. Jeżeli zaatakuje podstawę źdźbeł u zbóż to powoduje dość intensywne wyleganie.

Patogen ten poraża zboża, głównie jęczmień i pszenicę, żyto jest mniej wrażliwe na ataki z jego strony, a owies bardzo rzadko jest porażany. Rośliny mogą zostać zaatakowane w każdej fazie rozwojowej. Spadki plonu mogą sięgać nawet do 30%.

Rozwija się w bardzo szerokim zakresie temperatur od 4°C do 36°C (optimum 24‑28°C). Źródłem infekcji może być materiał siewny (grzybnia znajdująca się w ziarniakach może przeżywać nawet do 4 lat), resztki pożniwne oraz gleba.

Grzyb Biopolaris sorokiniana produkuje mikotoksyny z których najczęściej występują prehelminthosporol (wpływa na osłabienie a nawet zabicie komórek rośliny), helminthosporol (oddziaływuje na przepuszczalność błon komórkowych) i sorokinianin (negatywnie wpływa na kiełkowanie ziarniaków).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl