POLIFOSKA

Zmiany w rolnictwie polegające między innymi na dużej specjalizacji czy uproszczeniach, a także wywożenie coraz większych plonów, doprowadziły do znacznego deficytu substancji organicznej w glebie. Jednocześnie intensyfikacja produkcji roślinnej, często bez produkcji zwierzęcej, przyśpiesza mineralizację masy organicznej, naruszając jej bilans i w konsekwencji prowadzi do obniżenia produktywności gleby.

Materia organiczna odgrywa dość istotną rolę w gospodarce rolnej

W swoim składzie zawiera ważne dla roślin składniki pokarmowe tj. azot, magnez, wapń, fosfor, potas i inne, które w trakcie przemian i mineralizacji substancji organicznej stają się stopniowo dostępne dla roślin.

W związku z tym powinniśmy dążyć do utrzymania zrównoważonego bilansu substancji organicznej, m.in. poprzez uprawę międzyplonów, przyorywanie resztek pożniwnych czy też stosowania nawozów naturalnych i organicznych.

Rola międzyplonów jest niepodważalna

Międzyplony wytwarzają dużą ilość suchej masy organicznej, pozostawiają po sobie duże ilości składników pokarmowych, przyczyniają się do tworzenia próchnicy, a w konsekwencji do utrzymywania struktury gruzełkowatej gleby, ograniczają straty wody, zmniejszają także zachwaszczenie. Poprzez swoje działanie fitosanitarne ograniczają występowanie chorób u roślin następczych, zwłaszcza zbóż.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl