POLIFOSKA

Rośliny strączkowe ze względu na początkowy wolny wzrost są narażone na konkurencję ze strony chwastów. Plantacja, na której nie stosuje się skutecznych herbicydów jest skazana na bardzo silne zachwaszczenie, a w konsekwencji na bardzo niski plon i słabą jakość nasion.

Groch jest bardzo wrażliwy na zachwaszczenie wtórne

Chemiczną walkę z chwastami rozpoczynamy zaraz po siewie. Do zabiegów doglebowych w uprawie grochu możemy wykorzystać: linuron (Afalon Dyspersyjny i jego generyki), chlomazon (także łącznie z linuronem), pendimetalinę (w roku 2015 substancja ta nie ma rejestracji w roślinach bobowatych), bentazon (zwalcza głównie młode chwasty).

W bobiku szczególnie groźna jest komosa biała i samosiewy rzepaku

Gatunki tych chwastów zwalczamy tylko w fazie ich liścieni (do pierwszej pary liści właściwych) substancjami aktywnymi zawierającymi linuron. Można także stosować chlomazon, ale tylko w mieszaninach z Afalonem Dyspersyjnym, którego nie można stosować do pojedynczych zabiegów. Z kolei pendimetalinę w bobiku możemy stosować zarówno do zabiegów pojedynczych jak i łącznie z chlomazonem (jednak tylko z preparatem Command 480 EC).

Młode rośliny łubinu są szczególnie wrażliwe na konkurencję ze strony chwastów

Przez wiele lat jednym z zalecanych preparatów był Goltix 700 SC, a później Metron 700 SC, zawierające w swoim składzie metamitron. Obecnie Goltix nie ma rejestracji w łubinach, a Metron został całkowicie wycofany. Stosowanie linuronu jest ograniczone tylko do preparatu Linurex 500 SC, a mieszaninę pendimetaliny z chlomazonem można stosować tylko w łubinie żółtym. Łubin wąskolistny jest bardzo wrażliwy na chlomazon.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl