POLIFOSKA

Warunki pogodowe panujące w ubiegłym tygodniu pozwoliły w wielu gospodarstwach na Opolszczyźnie skosić dojrzały już jęczmień ozimy. Producenci, którzy stosowali się do zasad poprawnej agrotechniki tej rośliny uzyskali wysokie plony.

Same zalety uprawy jęczmienia

Jak wiadomo jęczmień ozimy charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym, dodatkowo wcześnie zebrany stanowi doskonały przedplon dla rzepaku ozimego. Jego wczesny zbiór pozwala również na siew poplonów w terminie agrotechnicznym, co z kolei pozwala realizować program zazielenienia (tzw. greeningu), a także wpływać na poprawę żyzności gleby.

Jęczmień ma dużo zalet, lecz ma również wady

Główną wadą jęczmienia jest niska zimotrwałość tej rośliny, a co za tym idzie - duże ryzyko związane z wymarzaniem plantacji. Ponadto gatunek ten wysiewa się wcześnie i w warunkach długiej i ciepłej jesieni jest narażony na występowanie chorób tj. mączniak prawdziwy, septorioza liści itp. Młode plantacje jęczmienia mogą również być zasiedlane przez mszyce – wektory chorób wirusowych. Stąd warto jesienią prowadzić monitoring nalotu mszyc i w razie konieczności wykonać zabieg insektycydowy.

A jak było w tym roku?

Każdy rok charakteryzuje się zmiennymi warunkami pogodowymi i trudno jest nam cokolwiek przewidzieć. W tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, na Opolszczyźnie (z resztą podobnie było w innych rejonach kraju) zimy praktycznie nie było. Pozwoliło to roślinom dobrze przezimować. Jednakże wysokie temperatury spowodowały znaczne nasilenie chorób grzybowych i wirusowych w okresie zimy i niestety część plantacji jęczmienia ozimego musiała zostać przyorana.

Doświadczenie łanowe z jęczmieniem ozimym

W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w tym sezonie wegetacyjnym (2014/2015) zostało założone doświadczenie łanowe - kolekcja 11 odmian jęczmienia ozimego. Założono je w dobrze przygotowaną glebę (klasa II i IVa) o uregulowanym odczynie, zasobną w fosfor i potas. Przedplonem były zboża ozime po rzepaku ozimym. W doświadczeniu wykorzystano nawozy Grupy Azoty.

Przedsiewnie, przed przyoraniem słomy, na ściernisko zastosowano mocznik.pl® w dawce 40 kg N/ha. Pierwszą pogłówną dawkę azotu zastosowano tuż przed ruszeniem wegetacji wiosennej, czyli pod koniec lutego, w postaci saletry amonowej w dawce 50 kg N/ha. Druga dawkę, również w postaci saletry amonowej, w tej samej ilości czystego składnika, wysiano na początku kłoszenia jęczmienia.

Plony jęczmienia ozimego są wysokie

Średni plon wszystkich odmian wyniósł 87,1 dt/ha i jest to najwyższy plon jęczmienia ozimego w doświadczeniu łanowym na przełomie ostatnich trzech lat.

Spośród 11 odmian jęczmienia ozimego najwyżej plonowała populacyjna odmiana Titus (95,2 dt/ha), znajdująca się również na liście odmian zalecanych przez COBORU do uprawy w naszym województwie. Tuż za nią hybrydowa odmiana jęczmienia Galation F1 (93,1 dt/ha) oraz populacyjna SU Vireni 91,3 dt/ha. Pozostałe odmiany również plonowały wysoko, ale poniżej 90 dt/ha.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl