POLIFOSKA

Bardzo ważne jest określenie prawidłowej dawki wapna. Zbyt małe dawki mogą okazać się nieefektywne, natomiast zbyt duże mogą spowodować przewapnowanie gleby.

Dawki nawozów wapniowych wahają się od 1 t do 6 t CaO/ha. Jednak z praktyki wiemy, że są one często zbyt wysokie. Aby nie doprowadzić do zakłóceń przemian zachodzących w glebie, zwłaszcza do uwsteczniania się pierwiastków, duże dawki przekraczające 2,5 t CaO/ha rozkładamy na okres kilku lat.

Jaki nawóz wybrać?

Głównym kryterium wyboru nawozu jest szybkość jego działania. Ponadto uwzględniamy wilgotność gleby, temperaturę powietrza oraz rodzaj gleby. Wapno tlenkowe (szybko działające) zalecane jest do stosowania na glebach ciężkich o niskim pH. Wapno węglanowe (wolniej działające) powinniśmy stosować na glebach mineralnych lekkich i średnich, organicznych i mineralno-organicznych. Wapno węglanowo-magnezowe na glebach ubogich w magnez. Pamiętajmy, szczególnie na glebach lekkich i bardzo lekkich, aby zachować odpowiedni stosunek Ca:Mg, który powinien oscylować w granicach 8:1.

Jaką dawkę wysiać?

Na glebach lekkich oraz z odczynem optymalnym należy stosować małe zapobiegawcze dawki 0,5‑1,0 t/ha co 3‑4 lata, z kolei na glebach ciężkich zwiększamy do 2 t/ha i wapnujemy co 5 lat.

Nawozów wapniowych nie należy stosować na zapas, gdyż w pierwszym roku po zastosowaniu nawet 25% wapna może ulec wymyciu, a przy okazji mogą wystąpić straty innych składników pokarmowych.

Optymalny termin wapnowania

Optymalnym terminem wapnowania jest okres pożniwny, ponieważ można dobrze wymieszać wapno z glebą i jest dłuższy czas od jego zastosowania do siewu lub sadzenia roślin. Wiosną ewentualnie możemy zastosować wapno szybko działające nie wymagające wymieszania z glebą (granulowane), zastosowanie formy pylistej spowoduje wysuszenie gleby.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl