POLIFOSKA

Obecnie żniwa mają się ku końcowi, warto więc przygotować się do kolejnego sezonu oraz pomyśleć o przedsiewnym nawożeniu naszych upraw. Racjonalne nawożenie umożliwiające uzyskanie wysokich plonów jest możliwe tylko na podstawie określenia aktualnej zasobności gleby w potas, fosfor i magnez oraz określenia pH gleby. Aby to zrobić w pierwszej kolejności powinniśmy zbadać ilość składników zawartych w glebie.

Analiza gleby to podstawa w każdym gospodarstwie

Bez wątpienia warunkiem efektywnego nawożenia jest badanie gleby. Najlepszym sposobem ustalenia właściwych dawek nawozów mineralnych jest pobranie próbek gleby z każdego pola i przesłanie ich do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej lub do laboratoriów znajdujących się przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, w celu określenia zasobności gleby w najważniejsze składniki mineralne.

Kiedy pobrać próby?

Próbki gleby do analiz pobieramy w okresie pożniwnym (oczywiście pod warunkiem, że gleba nie była świeżo nawożona) lub wiosną. Zawartość azotu mineralnego w glebie jest zagadnieniem odrębnym i próby do analizy pobieramy w okresie tuż przed wiosennym wznowieniem wegetacji (więcej w artykule Test glebowy azotu mineralnego).

Jak unikać błędów podczas pobierania prób?

Z uwagi na fakt, iż właściwości gleby są zmienne, nawet w obrębie niewielkiego pola, bardzo ważny jest sposób pobierania próbek. Przede wszystkim należy pamiętać, aby próbka była reprezentatywna, tzn. ogólna uśredniona. Należy więc pobrać co najmniej 15‑20 pojedynczych próbek z powierzchni nie przekraczającej 2 ha – dla gospodarstw indywidualnych i 4 ha dla gospodarstw wielkoobszarowych. Należy to zrobić wg określonego schematu.

Schemat pobierania prób

Próbek nie należy pobierać na obrzeżach pola (do 5 m), w miejscach po stogach i kopcach, w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

Jak przygotować próbę?

Próbki pobiera się laską glebową lub szpadlem z wierzchniej warstwy gleby 0‑20 cm, a po pobraniu wszystkich próbek pojedynczych całość dokładnie wymieszać i przesypać do woreczka lub pudełka opisując próbę oraz przesłać do laboratorium.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl