POLIFOSKA

W tym sezonie wielu plantatorów rzepaku ozimego świadomie opóźniało termin siewu z uwagi na panującą suszę glebową. Wielu z nich zastanawiało się również jaką podjąć decyzję odnośnie odchwaszczenia plantacji przy tak niekorzystnych warunkach wilgotnościowych gleby: czy zastosować zabieg doglebowy czy może powschodowy?

Odchwaszczać najlepiej po wschodach

Jak wiadomo, skuteczność zabiegu doglebowego jest ściśle uzależniona od wilgotności gleby i istnieje duże ryzyko, że w obecnych, trudnych warunkach glebowych zabieg ten nie zadziała. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie odpowiednich herbicydów tuż po wschodach. Decyzja odnośnie wyboru preparatów powinna być podejmowana na podstawie składu gatunkowego chwastów, stanu plantacji oraz stopnia jej zachwaszczenia.

Co możemy zastosować?

Do powschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym mamy do dyspozycji szereg substancji aktywnych, a także (w celu lepszej skuteczności) ich mieszaniny. Najpopularniejsze z nich to:

  • metazachlor (np. Agro Metazachlor 500 SC, Metazanex 500 SC itp.)
  • chinomerak + dimetenamid-P + metazachlor (np. Butisan Star Max 500 SE)
  • chlorpyralid (np. Lontrel 300 SL, Cliopharl 300 SL itp.)
  • chlorpytalid + pikloram (np. Gallera 334 SL, Borowik 334 SL)
  • chlorpyralid + pikloram + aminopyralid (np. Navigator 360 SL)
  • bifenox (np. Fox 480 EC)
  • propyzamid (np. Kerb 50 WP)

Rzepak wolny od samosiewów zbóż

Na ogół większość stanowisk pod uprawę rzepaku to pola po zbożach, dlatego plantacje rzepaczane są szczególnie narażona na zagrożenie ze strony ich samosiewów. W celu zwalczenia samosiewów należy zastosować preparaty z grupy graminicydów np. Leopard 05 EC, Fusilade Forte 150 EC, Targa Super 05 EC itp.

 

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl