POLIFOSKA

W ubiegłym roku obserwowaliśmy znaczne nasilenie występowania ślimaków nagich na plantacjach rzepaku ozimego, a także ogrom szkód, które wyrządzały. Czy upalne i suche lato ograniczyło populację wilgotnościolubnych ślimaków? Otóż, nie do końca. Na niektórych plantacjach rzepaczanych już się pojawiły, stanowiąc duże zagrożenie dla roślin, zwłaszcza w okresie wchodów.

Jak rozpoznać szkody?

Największe uszkodzenia występują w okresie wschodów roślin i rozwoju pierwszych liści, wówczas młode rośliny zjadane są w całości lub ścinane przez ślimaki tuż nad powierzchnią gleby. W miarę rozwoju roślin szkodnik wygryza w liściach otwory lub zjada warstwy tkanek. Niestety w ciągu dnia trudno jest zobaczyć ślimaki na plantacji, ponieważ najczęściej żerują one w nocy, a także podczas deszczowej pogody. W dzień natomiast, ukrywają się w glebie, pod liśćmi i konarami drzew. Ich obecność na plantacji można zauważyć w postaci błyszczących ścieżek śluzu, zarówno na roślinie, jak i na glebie.

Plantacja rzepaku ozimego

Skuteczne pułapki

W celu zbadania liczebności ślimaków na plantacji możemy wystawić pułapkę, w postaci lekkiej płyty lub dużych, plastikowych podstawek do kwiatów. Jeżeli będą gromadzić się na spodniej stronie pułapki, wówczas będziemy mieli pewność, co do słuszności chemicznego ich zwalczania.

Zabieg chemiczny przeprowadzamy jednym z zalecanych moluskocydów (np. Axcela GB, Granit 06 GB, Snacol 05 GB, Ślimax Agro 3 GB), po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości:

Tabela: Progi ekonomicznej szkodliwości dla ślimaków.

Termin obserwacjiPróg szkodliwości
Bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów [BBCH 8‑11] 2‑3 ślimaki średnio na pułapkę lub zniszczenie 5 % roślin
W fazie 1‑4 liści i w fazach późniejszych [BBCH 11‑15] 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę lub zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego. IOR-PIB, Poznań 2013

Metody ograniczania liczebności ślimaków na plantacji rzepaku ozimego

Zanim zaczniemy zabiegi chemiczne w ochronie plantacji przed ślimakami, warto spróbować kilku innych niezbędnych i skutecznych metod ograniczenia ich występowania, m.in.:

  • metody agrotechniczne (podorywka, głęboka orka, bronowanie)
  • wykaszanie traw i niszczenie chwastów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie upraw
  • usuwanie resztek pożniwnych
  • rotacja roślin uprawnych w zmianowaniu
  • izolacja przestrzenna.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż metody te mogą ograniczyć liczebność populacji ślimaków nawet do 50%.

W tym sezonie, zwłaszcza po tak upalnym lecie, musimy częściej lustrować nasze pola (zwłaszcza te wilgotniejsze), aby w odpowiednim momencie móc zapobiec szkodom wyrządzanym przez ślimaki.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl