POLIFOSKA

W tym roku wiosną wielu rolników miało problemy z jęczmieniem ozimym – po zimie rośliny były pożółkłe, osłabione i opóźnione w rozwoju. Na taki stan jęczmienia wpłynęło prawdopodobnie kilka czynników, wśród których wymienia się również wirusa żółtej karłowatości jęczmienia. Wirus ten przenoszony jest przez mszyce występujące na zbożach i aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu to właśnie je należy zwalczać.

Pomimo nazwy choroba ta występuje na wszystkich gatunkach zbóż

Choroba ta pojawia się placowo i jest widoczna dopiero wiosną. Często mylona jest z objawami niedoboru składników pokarmowych.

Porażenie wirusem BYDV jest zależne od warunków pogodowych

Jeżeli w okresie późnego lata oraz jesienią wystąpią okresy chłodnej, deszczowej i wietrznej pogody to zagrożenie jest minimalne. Natomiast jeżeli w drugiej połowie września i w październiku będzie ciepło, sucho lub umiarkowanie wilgotno, to wystąpienie tej choroby znacznie wzrasta. Patrząc na tegoroczny przebieg pogody możemy spodziewać się masowego rozwoju mszyc i dużego porażenia wcześnie posianych zbóż ozimych przez BYDV.

Zwalczanie mszyc przenoszących BYDV

Głównymi wektorami są mszyca zbożowa i mszyca czeremchowo-zbożowa. Decyzję o zwalczaniu chemicznym podejmujemy na podstawie obecności mszyc na plantacji, a nie ich liczebności.

Najskuteczniejszym sposobem ich monitoringu jest rozstawienie żółtych naczyń z wodą około 1 m nad ziemią. Ich obecność w naczyniach świadczy o zasiedleniu roślin przez mszyce i jedynym właściwym rozwiązaniem będzie jesienne nawet 2‑3 krotne użycie insektycydu.

Wykaz środków do zwalczania szkodników znajdą Państwo w aktualnych Zaleceniach Ochrony Roślin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl