POLIFOSKA

Duże znaczenie dla uzyskania wysokiego plonu buraka cukrowego ma termin zbioru, niestety często jest on uzależniony od terminu odstawy buraków do cukrowni. Wiemy już, że w tym sezonie kampania buraczana rozpoczęła się z opóźnieniem (co najmniej 2 tygodnie), musimy więc dopilnować, aby zbiór korzeni buraka przebiegał sprawnie, bez większych strat w plonie.

Zebrać, gdy zżółkną liście

Z agrotechnicznego punktu widzenia, zbiór buraków powinien odbywać się w momencie, kiedy osiągają one najwyższy plon korzeni i najlepszą ich wartość przetwórczą (wysoka zawartość cukru oraz niska zawartość potasu, sodu i azotu a-aminokwasowego). Moment ten można rozpoznać po tym, iż najstarsze liście są w fazie żółknięcia i obumierania. Odmiany cukrowe można zbierać wcześniej, a plenne później, gdyż potrzebują dłuższego okresu wegetacji. Zwykle buraki można zbierać po 180 dniach wegetacji licząc od daty siewu do daty zbioru.

Co powoduje straty w czasie zbioru?

W trakcie zbioru mogą powstawać następujące straty:

  • powierzchniowe (buraki pozostawione na powierzchni pola),
  • podpowierzchniowe (buraki niewyorane),
  • na skutek nieprawidłowego ogłowienia (zbyt niskiego lub zbyt wysokiego),
  • obłamania i uszkodzenia mechaniczne.

Jak ograniczyć straty w plonie?

Straty w plonie są mniejsze, gdy powierzchnia pola jest wyrównana, wówczas pod koniec wegetacji roślin główki korzeni równomiernie wystają ponad powierzchnię gleby,rzędy są proste i równomiernie od siebie oddalone.Dodatkowo optymalna obsada roślin(około 90 – 100 tyś./ha) i równomierne ich rozmieszczenie w rzędach pozwala na minimalizację strat w plonie.

Zbiór kombajnem – 3 w 1

Najbardziej efektywną metodą zbioru buraków jest metoda jednoetapowa wykonywana przy pomocy samojezdnych kombajnów, które podczas jednego przejazdu ogławiają, wykopują i oczyszczają korzenie. Przy czym, zbiór jest znacznie ułatwiony, jeżeli plantacja buraczana nie jest zachwaszczona i zanieczyszczona kamieniami

O tym, jak zabezpieczyć wykopane buraki przed stratami cukru napiszę już za tydzień.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl