POLIFOSKA

Wydłużenie kampanii cukrowniczej i odstawa buraków w określonym przez cukrownie terminie wymaga od rolników szczególnych starań, aby dobrze przechować cały wyprodukowany plon, zachowując przy tym możliwie najwyższą jego jakość technologiczną. Niezależnie od tego jak długi jest okres czasu pomiędzy wykopaniem buraków, a odstawą ich do cukrowni, musimy je bezpiecznie przetrzymać na pryzmach.

Wybrać odpowiednie miejsce na pryzmę buraczaną

W momencie przystąpienia do zbioru buraków, należy wspólnie z Inspektorem z cukrowni ustalić miejsce, w którym będą składowane buraki na pryzmie. Najlepiej na skraju pola w sąsiedztwie utwardzonych dróg dojazdowych, tak, aby podczas odbioru ułatwić wjazd i wyjazd maszyny zbierająco-doczyszczającej, a także środkom transportu. Ustalając miejsce pryzmy musimy mieć na uwadze obecność przeszkód, np. zadrzewień, słupów telefonicznych i elektrycznych, które w znacznym stopniu mogą utrudnić późniejszy załadunek.

Dobrze uformować pryzmę

Usypując pryzmę należy zwrócić uwagę, żeby była ona jak najbardziej zwarta, równa i miała wyrównane powierzchnie boczne, tak, aby po jej okryciu, nie tworzyły się wgłębienia, w których może gromadzić się woda. Ponadto powinna spełnić parametry doczyszczarko-ładowarki (tzw. myszy), takie jak: szerokość pryzmy do 7,5 m, wysokość 2‑3 m, szerokość górnej warstwy do 2 m.

Pryzma buraczana

Straty masy i cukru

W trakcie przechowywania korzeni następuje ubytek ich masy i obniżenie procentowej zawartości cukru. Im dłużej składujemy korzenie buraka na pryzmie (może to trwać nawet kilka tygodni) tym większe pociąga to za sobą straty, około 1% masy i 0,2% cukru tygodniowo. Średnie straty cukru na 1 tonę składowanych korzeni wynoszą 250 gramów na dobę. Możemy je oczywiście złagodzić poprzez prawidłowe zabezpieczenie naszej pryzmy.

Zabezpieczyć przed deszczem i mrozem

Okrycie pryzmy materiałem izolacyjnym np. agrowłókniną, nie tylko zabezpiecza buraki przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, np. deszczem, śniegiem i mrozem, lecz także stabilizuje temperaturę w pryzmie. Najlepiej okryć pryzmę na kilka dni przed przewidywanym spadkiem temperatury poniżej zera i zabezpieczyć obciążnikami (np. starymi oponami), tak, aby okrywa skutecznie chroniła surowiec.

Prawidłowe uformowanie pryzmy buraczanej oraz odpowiednie jej zabezpieczenie to gwarancja minimalizacji strat cukru i masy buraków cukrowych.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl