POLIFOSKA

Optymalna temperatura działania większości herbicydów mieści się w granicach 10‑25°C. Zastosowanie herbicydów w temperaturach niższych na ogół nie uszkadza rośliny uprawnej, za to znacznie ogranicza ich działanie chwastobójcze.

Uwaga na niskie temperatury

W niskich temperaturach słabo działają herbicydy zawierające 2,4-D, MCPA, dichloroprop, mekopropdikambę. Wymienione substancje aktywne wymagają temperatur od 8 do 12 °C, dlatego w późno sianych zbożach odchwaszczanie preparatami zawierającymi te substancje zazwyczaj jest niemożliwe.

Istnieją jednak herbicydy, które mogą być stosowane nawet w temperaturze poniżej 5°C. Należą do nich m.in. preparaty zawierające chlorotoluron, izoproturon, pendimetalinę, prosulfokarb, a także pinoksaden. Ta ostatnia substancja czynna szczególnie polecana jest do jesiennego zwalczania miotły zbożowej.

Tabela 1. Zakres temperatur stosowania niektórych substancji czynnych herbicydów

Substancja czynnaTemperatura stosowania [°C]
minimalnamaksymalna
Chlorotoluron* 0 20
Pendimetalina 0 25
Izoproturon >0 20
Triasulfuron 0 25
Pinoksaden 1‑2 20
Tribenuron metylu 2‑4 25
Biofenoks 4 25
Florasulam 4‑5 25
Piroksysulam 5 25
Aminopyralid 5 22
Jodosulfuron metylosodowy 6‑10 20
Chlorosulfuron 8 15
2,4-D 8‑12 25

Źródło: Metodyka Integrowanej Ochrony Roślin 2013 – MRiRW

* skuteczny nawet w temperaturze do -3°C pod warunkiem braku pokrywy śnieżnej

W niskich temperaturach dawkę herbicydu podnosimy do maksymalnej granicy podanej w etykiecie, a oprysk wykonujemy na suche rośliny. W niektórych przypadkach dla zachowania lepszej skuteczności herbicydu można także zastosować adiuwanty.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl