POLIFOSKA

Susza glebowa spowodowała, iż sezon 20142015 nie sprzyjał produkcji rolnej. W tym roku wysoko plonowały jedynie zboża ozime. Plony rzepaku ozimego również nie były zadowalające. Niedostateczne zasoby wody po zimie oraz niedobór opadów w okresie wegetacji uniemożliwiły również zbudowanie wysokich plonów buraków cukrowych. Niestety w tym roku buraki cukrowe, uprawiane na terenie Opolszczyzny, nie powtórzyły ubiegłorocznego rekordu plonowania, który wynosił ponad 1000 dt/ha. W jakim więc stopniu susza wpłynęła na plon i jakość tej uprawy?

Niekorzystne warunki pogodowe dla buraków w okresie wegetacji

Na terenie Opolszczyzny w tym sezonie wegetacyjnym wystąpił znaczny niedobór wilgoci w glebie, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych od początku wegetacji roślin. Według stacji meteorologicznej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie opady w okresie kwiecień-sierpień 2015 były średnio trzykrotnie niższe niż w ubiegłym sezonie, co wskazywało, że nie ma szans na uzyskanie wysokich plonów oraz opłacalności produkcji tej uprawy. Tegoroczny przebieg pogody wpłynął jednak pozytywnie na zawartość cukru. Była to głównie zasługa wysokich temperatur powietrza występujących od czerwca do września.

Kombajn do zbioru buraków

Niski plon korzeni zrekompensował wysoki plon cukru

Średni plon buraków cukrowych w doświadczeniu OODR w Łosiowie wyniósł 384 dt/ha. Był to bardzo niski plon, znacznie niższy w porównaniu do ubiegłego roku, w którym buraki plonowały rekordowo 1053 dt/ha. Średnia polaryzacja cukru dla 15 odmian buraka cukrowego znajdujących się w kolekcji była bardzo wysoka i wynosiła ponad 20%. Bez wątpienia przyczyniły się do tego wysokie temperatury podczas wegetacji roślin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl