POLIFOSKA

Odpowiednie warunki przechowywania środków ochrony roślin, szczególnie ważne są w okresie zimowym, gdy w magazynie pozostały jeszcze preparaty z ostatniego sezonu, lub magazynowane są nowe. Środki chemiczne posiadają w swoim składzie różne substancje aktywne, a przechowywanie ich w nieodpowiedniej temperaturze, może doprowadzić do wytrącenia lub krystalizacji niektórych składników. W rezultacie, zmniejsza się skuteczność takich preparatów, a ich równomierne rozprowadzenie w opryskiwaczu, staje się niemożliwe. W efekcie, na opryskane rośliny działa ten sam środek, ale o znacznie zróżnicowanym stężeniu. Jak zatem zachować jakość preparatów podczas ich przechowywania?

Dobór odpowiedniego pomieszczenia

Środki ochrony roślin zawsze należy przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach - poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. Pomieszczenia te powinny być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych i dzieci, tj. zamykane na klucz oraz dobrze wentylowane. Temperatura pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pestycydów nie powinna spadać poniżej 0°C i przekraczać 25°C. Ponadto, jeżeli w budynku znajdują się okna, należy wyposażyć je w szyby ograniczające oddziaływanie promieni słonecznych.

Magazyn środków ochrony roślin

Niewielkie ilości środków można składować w zamkniętych szafach lub skrzyniach

Miejsce przechowywania powinno być wyraźnie i czytelnie oznakowane, np. napisem „ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN". Ponadto, powinno być wyposażone w dno zapobiegające przed przenikaniem do podłoża rozlanych chemikaliów. W miejscu składowania można przechowywać preparaty wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych czytelną etykietą.

Wentylacja to podstawa

Bardzo istotna jest także odpowiednia wentylacja pomieszczenia. W tej kwestii warto zastosować automatyczne wentylatory, które załączają się cyklicznie po upływie ustawionego czasu, lub wentylatory włączane ręcznie. Zastosowanie takiego sprzętu, znacznie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w pomieszczeniu.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl