POLIFOSKA

Na wielu polach niezwykle utrudnione było w tym roku zwalczanie chwastów w zasiewach rzepaku ozimego. Rolnicy robili co mogli, aby zabieg herbicydowy wykonać jeszcze jesienią wiedząc, że będzie on najskuteczniejszy, jednak stosowane zabiegi tuż po siewie w przesuszoną glebę były mało skuteczne. Równie trudne okazało się także zwalczanie powschodowe, ze względu na zróżnicowany rozwój roślin na plantacji. Niezależnie od tego w jakim stopniu zastosowane herbicydy były skuteczne, przy tak łagodnym przebiegu zimy już dziś możemy się spodziewać znacznego zagrożenia ze strony chwastów.

Liczy się szybka reakcja

W warunkach bardzo ciepłego listopada, pozostawione na polu chwasty, intensywnie rosły silnie konkurując z rzepakiem, osłabiając go i zmniejszając jego szansę na przezimowanie. Nie wiadomo jak długo zagości u nas zima, jednak, gdy tylko warunki pogodowe nam na to pozwolą konieczna będzie szybka interwencja herbicydem, zgodnie z zasadą – im wcześniej tym lepiej.

Chwasty można zwalczać również zimą

Niestety mała liczba zarejestrowanych herbicydów do stosowania wiosną w znacznym stopniu ogranicza możliwość zwalczenia niektórych gatunków. Jednak do zwalczania niektórych chwastów w rzepaku, nawet w okresie zimy, zaleca się preparaty z grupy benzamidów zawierające propyzamid, które działają w temperaturze od 0 do 15°C. Herbicydy te, należy stosować na glebę bez okrywy śnieżnej lub zastoisk wody. Nie zaleca się stosować ich podczas ujemnych temperatur ze względu na możliwość zamarzania cieczy opryskowej.

Tabela 1. Wykaz herbicydów, które można stosować zimą, w okresie spoczynku wegetacyjnego.

Zwalczane chwastyNazwa środka (substancja czynna)Dawka
Bodziszki, przetaczniki, rdesty, samosiewy zbóż Kerb 50 WP (propyzamid) 1,0 - 1,5 kg/ha
Barclay Propyz SC (propyzamid) 1,25 - 1,8 l/ha
PPZ - 400 SC (propyzamid)
Propyzaflash SC (propyzamid)
TurboPropyz SC (propyzamid)

Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2015, IOR-PIB Poznań 2015

Im wcześniej tym lepiej

Należy pamiętać, że im później zabieg herbicydowy zostanie wykonany tym będzie mniej skuteczny, bądź będziemy zmuszeni zwiększyć jego dawkę. Do wczesnowiosennego odchwaszczania plantacji rzepaczanych zaleca się stosowanie preparatów zawierających chlorpyralid oraz propyzamid.

Tabela 2. Wykaz herbicydów, które można stosować wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji.

Zwalczane chwastyNazwa środka (substancja czynna)DawkaUwagi
Bodziszki, przetaczniki, rdesty, samosiewy zbóż Cliophar 300 SL (chlopyralid) 0,3 – 0,4 l/ha Temperatura działania 3‑23°C
Helion 300 SL (chlopyralid)
Hoder 300 SL (chlopyralid)
Kak-Piral 300 SL (chlopyralid)
Lontrel 300 SL (chlopyralid)
Songhai 300 SL (chlopyralid)
Lontrel 72 SG (chlopyralid) 0,14 – 0,28 kg/ha
Lontrel 72 SG (chlopyralid) dawki dzielone 0,28 kg/ha + 0,14 kg/ha W przypadku gdy pojawi się ostrożeń polny w celu lepszej skuteczności w zwalczaniu należy wykonać 2 zabiegi. I – gdy chwast jest w fazie rozety (dawka 0,28 kg/ha, II – po upływie 3 - 4 tygodni.
Kerb 50 WP (propyzamid) 1,0 – 1,5 kg/ha Temperatura działania 0‑15°C. Propyzamid powinien być stosowany jak najwcześniej ponieważ substancja ta rozkłada się w świetle. Przyjmuje się, że działanie propyzamidu wiosną jest słabsze.
Kerb 50 WP (propyzamid) + Lontrel 300 SL (chlopyralid) 1,0 kg/ha + 0,3 l/ha Temperatura działania 5‑15°C.

Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2015, IOR-PIB Poznań 2015

Pamiętaj, ostatni dzwonek to faza strzelania w pęd kwiatowy!

Wiadomo, że wiosną bywa różnie i nie zawsze warunki pogodowe umożliwią nam terminowe wykonanie zabiegu odchwaszczania. Upływający w tym przypadku czas jest największym wrogiem plantatora, ponieważ chwasty stają się mniej wrażliwe na stosowane substancje. Ponadto, ostatnią chwilą na przyhamowanie uciążliwych chwastów jest moment gdy rzepak wybija w pęd kwiatowy. Później staje się on na tyle wrażliwy, że wykonanie zabiegu środami chwastobójczymi jest niemożliwe bez ryzyka uszkodzenia.

Rzepak ozimy - faza zielonego pąka

Tabela 3. Wykaz herbicydów, które można stosować po ruszeniu wegetacji, aż do wytworzenia pąków kwiatowych.

Zwalczane chwastyNazwa środka (substancja czynna)DawkaUwagi
Ambrozja bylicolistna, blekot, chaber, koniczyny, maruna, mlecze, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy i plamisty, rumian, rumianek, starzec Avocet 334 SL (chlopyralid + pikloram) 0,35 l/ha Średnia dobowa temperatura działania preparatu 8°C.
Borowik 334 SL (chlopyralid + pikloram)
Galera 334 SL (chlopyralid + pikloram)
Kratos (chlopyralid + pikloram)
Chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnice) miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż jarych i ozimych, wiechlina roczna, wyczyniec polny Agil 100 EC (prapachizafop) 0,5 – 1,5 l/ha Można stosować w dawkach dzielonych 2 × 0,6 l/ha w odstępstwie 12 dni
Agil-S 200 EC (prapachizafop)
Aria 100 EC (prapachizafop)
Select Super 120 EC (kletodym) 0,8 l/ha Graminicyd – zalecany tylko do zwalczania traw jednorocznych – w tym samosiewów zbóż
Arrow 240 EC (kletodym) 0,4 – 1,0 l/ha Preparat musi być stosowany z adiuwantem Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha.
Elegant 050 EC (chizalofop-P-etylu) 1,0 l/ha Graminicyd – zalecany tylko do zwalczania traw jednorocznych – w tym samosiewów zbóż
Labrador 05 EC (chizalofop-P-etylu) 1,5 – 3,0 l/ha -
Leopard Extra 05 EC (chizalofop-P-etylu) 0,7 – 3,0 l/ha W przypadku zwalczania perzu można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC (2,0 + 1,5 l/ha)
Pilot 10 EC (chizalofop-P-etylu) 0,35 – 1,5 l/ha W celu zwalczania perzu można zastosować w dawce 0,75 l/ha łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC w dawce 1,0 l/ha.
Targa 10 EC (chizalofop-P-etylu)
Targa Super 05 EC (chizalofop-P-etylu) 0,75 – 3,0 l/ha Można stosować łącznie z adiuwantami Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha.
Supero 05 EC (chizalofop-P-etylu) 1,0 l/ha -
Taurus 05 EC (chizalofop-P-etylu) Graminicyd – zalecany tylko do zwalczania traw jednorocznych – w tym samosiewów zbóż
Grapan Extra 040 EC (chizalofop-P-tefurylowy) 0,6 – 2,0 l/ha -
Pantera 040 EC (chizalofop-P-tefurylowy)
Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) 1,0 – 3,0 l/ha

Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2015, IOR-PIB Poznań 2015

Chwasty też lubią jeść

Na silnie zachwaszczonych plantacjach rzepaczanych możemy spodziewać się znacznych niedoborów składników pokarmowych, spowodowanych dużą konkurencją ze strony chwastów, które doskonale rozwinęły się w okresie ciepłej zimy. Niedobory kluczowych dla rzepaku pierwiastków, tj. potasu, fosforu, magnezu i siarki, mogą odbić się na obniżce plonu rzepaku, a także skutecznie ograniczyć działanie azotu. Dlatego zaleca się jeszcze wczesną wiosną uzupełnić niedobory tych pierwiastków, stosując nawozy wieloskładnikowe, tj. POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® 8, POLIFOSKA® M, POLIFOSKA® 12, POLIMAG® S. Przy czym, najlepiej jest nawozić plantację po zastosowaniu zabiegu odchwaszczania.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl