POLIFOSKA

Obecnie rolnicy, aby zwiększyć swoje plony coraz bardziej chemizują swoje pola i uprawy, niszcząc w ten sposób życie biologiczne gleby. Większość związków chemicznych wprowadzanych do gleby powoduje zmniejszenie populacji pożytecznej mikroflory glebowej. Takie postępowanie nie pozostaje bez wpływu na środowisko, plony oraz na zdrowie człowieka i jego przyszłych pokoleń.

Podstawowym zadaniem mikroorganizmów jest tworzenie i odświeżanie gleby

To właśnie od nich zależy żyzność gleby. Gdy dostarczymy im odpowiednich surowców (materię organiczną) produkują próchnicę zawierającą składniki pokarmowe niezbędne do odżywienia roślin. Próchnicy nie można wytworzyć sztucznie!!! - jest ona produkowana tylko przez mikroorganizmy glebowe.

Mikroorganizmy wpływają również na zmianę właściwości gleb oraz na ich urodzajność

Plonowanie roślin uprawnych zależy od właściwości gleby. Tylko gleby wykazujące dobre właściwości fizyczne i chemiczne oraz dużą aktywność organizmów glebowych mogą stworzyć odpowiednie warunki roślinom do wydania wysokich plonów.

Rolnik ma duży wpływ na glebę oraz jej życie biologiczne

Przestrzeganie zasad poprawnej agrotechniki i zwiększanie bioróżnorodności środowiska glebowego sprzyja akumulacji substancji organicznej w glebie. Niestety producenci najczęściej stosują kilkuletnią monokulturę zbożową lub zmianowanie pszenica – rzepak. Wiadomym jest, że zarówno zboża jak i rzepak to gatunki, które niekorzystnie wpływają na strukturę gleby. W takim przypadku, aby zbudować silną i stabilną strukturę glebową z dużą ilością próchnicy glebowej i bogatą mikroflorą należy dostarczyć materię organiczną w postaci obornika, słomy czy też międzyplonów z przeznaczeniem na zielony nawóz.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl