POLIFOSKA

W glebie żyją niezliczone ilości organizmów, które nieustannie przemieniają substancje organiczne w postać dostępną dla roślin, ponadto hamują procesy degradacji gleby. Wytwarzają również enzymy i hormony, które są wchłaniane przez rośliny. Warto więc je poznać bliżej.

„Pracownicy” rozkładają materię organiczną i przekształcają ją w składniki pokarmowe

W tej grupie organizmów glebowych znajdują się grzyby, bakterie, wirusy i glony. Najczęściej występują wokół korzeni oraz w miejscu, gdzie znajdują się znaczne ilości materii organicznej czy nawozu pochodzenia odzwierzęcego.

„Nadzorcy” kontrolują czynności mikroorganizmów niższego rzędu (pracowników)

Niektóre z nich działają jako szkodniki i pasożyty roślin, inne zaś jako aktywatory mikroflory glebowej. W tej grupie znajdują się:

  • Protisty, które kontrolują populację bakterii żywiąc się nimi. Zamieszkują wodę wokół cząsteczek gleby.
  • Nicienie żerują na glonach, bakteriach, grzybach, korzeniach roślin, a także na innych nicieniach i protistach. Mają dużą zdolność adaptacji i można je znaleźć we wszystkich typach gleb.
  • Mikrostawonogi żywią się gnijącymi roślinami, bakteriami i grzybami oraz innymi "nadzorcami". Zamieszkują warstwę orną gleby.

„Architekci” tworzą przestrzenie i warunki bytowe dla innych organizmów glebowych

Miejsce w tej grupie znajdują dżdżownice, termity, mrówki, równonogi, krocionogi, stonogi, żuki, gąsienice i skorpiony oraz stworzenia, które zamieszkują glebę tymczasowo tj. nornice, węże, jaszczurki, myszy i króliki. Leje i tunele wykonane przez te stworzenia pomagają napowietrzać glebę, zwiększając jej porowatość. Dzięki temu woda łatwiej przenika do głębszych warstw profilu i jest bardziej dostępna dla innych organizmów.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl