POLIFOSKA

Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym i z uwagi na łatwość strat z gleby, powinien być zastosowany w takiej ilości oraz formie, która zostanie możliwie szybko pobrana przez rośliny. Terminy nawożenia azotem powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb rośliny, tempa jej wzrostu i pobierania azotu.

Jeden azot w trzech formach

Na rynku jest mnóstwo nawozów azotowych, które zawierają trzy podstawowe formy azotu:

  • amidową C-NH2,
  • amonową NH4+ oraz
  • azotanową NO3-, zwana inaczej saletrzaną.

Rośliny preferują azot azotanowy

Forma azotanowa jest znacznie szybciej pobierana przez rośliny niż amonowa, dlatego zaleca się ją do stosowania w okresie intensywnego wzrostu roślin. Jest to typowa forma pogłówna. Stosowanie saletrzanej formy azotu wpływa korzystnie na pobieranie innych pierwiastków tj. potas, magnez i wapń. Niestety nie nadaje się ona do nawożenia przedsiewnego, ponieważ ogranicza rozwój systemu korzeniowego. Jej wadą jest również łatwe wymywanie z gleby, a także słabsze pobieranie przez rośliny w momencie występowania niskich temperatur.

Formy azotu w nawozie Salmag

Amidowa działaj wolniej

Forma amidowa (uniwersalna) ma działanie wolniejsze niż azotanowa, ponieważ aby mogła być pobrana przez korzenie roślin musi ulec przemianie w glebie do formy amonowej, a dopiero później do azotanowej. Powoduje ona nawet kilkakrotnie mniejsze zasolenie gleby w porównaniu do innych form azotu. Występuje głównie w moczniku (np. mocznik.pl) i jest szczególnie polecana w uprawie kukurydzy, ziemniaka i jako jakościowa dawka azotu w nawożeniu zbóż.

Forma amonowa przedsiewnie

Do stosowania przedsiewnego zaleca się formę amonową azotu, ponieważ jest dobrze zatrzymywana w glebie oraz wolno i równomiernie pobierana przez rośliny. Doskonale działa w niskich temperaturach. Sprzyja ona pobieraniu pierwiastków stymulujących prawidłowe krzewienie tj. fosfor, siarka i bor, ponadto sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego i zwiększa odporność roślin. Tę formę azotu zawiera POLIDAP®, POLIMAG® S, a także nawozy POLIFOSKA®.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl