POLIFOSKA

Mimo, że zboża mają najmniejsze wymagania względem siarki to dużym błędem było by jej pominięcie w procesie nawożenia. Odpowiednie zapatrzenie roślin w siarkę przyczynia się do zwiększenia plonów oraz poprawy ich jakości.

Pierwiastek ten jest niezwykle ważny dla roślin

Przed wszystkim odpowiada za gospodarkę azotową roślin. Niedobory czy zbyt późna aplikacja siarki ogranicza pełne wykorzystanie azotu zawartego w nawozach i może prowadzić do jego znacznych strat w glebie. Ponadto rośliny dobrze odżywione siarką są bardziej odporne na działanie szkodników i chorób. Siarka jest również głównym budulcem aminokwasów tj. cysteina, metionina, a brak białek z tymi aminokwasami, bądź ich niedobór niekorzystnie wpływa na ogólną zawartość i jakość białka w ziarnie.

Siarkę roślinom powinniśmy dostarczyć odpowiednio wcześnie

Aby wykorzystać potencjał rośliny oraz dostarczony do gleby azot, powinniśmy podać roślinom siarkę wraz z pierwszą dawką nawożenia azotowego, ponieważ największy deficyt siarki w glebie występuje wczesną wiosną, ponieważ przez zimę jest dokładnie wymyta.

Tabela: Pobranie jednostkowe siarki przez wybrane zboża [kg/t]

GatunekIlość pobranej siarki (kg/t)
Pszenica ozima 4‑5
Pszenżyto ozime 3‑4
Żyto ozime 2,5‑3,5
Jęczmień jary 3‑4
Pszenica jara 3‑4
Owies 3‑4

Źródło: www.cenyrolnicze.pl

Plonotwórcze działanie azotu nie jest możliwe bez dobrego zaopatrzenia rośliny w siarkę

Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza pobranie azotu do 10 kg. Stosunek azotu do siarki powinien wynosić dla zbóż 7:1, dla kukurydzy 6:1, a dla rzepaku 5:1. Aby zabezpieczyć zapotrzebowanie zbóż na siarkę w okresie wiosennym można zastosować nawozy POLIFOSKA®, które zawierają 3‑4% siarki (S), przede wszystkim POLIFOSKĘ® 21 zawierającą 35% SO3, to jest 14% S.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl