POLIFOSKA

Ilość wysiewu nasion na jednostce powierzchni jest jednym z czynników decydującym o plonowaniu roślin. Dlatego każdy rolnik przystępując do siewu powinien znać jakość materiału siewnego, gdyż bez znajomości parametrów nasion nie jest możliwe prawidłowe wyliczenie normy wysiewu. A siew "na oko" będzie skutkował zbyt małą lub zbyt dużą obsadą, a w konsekwencji znaczną obniżką plonu.

Normę wysiewu wyznaczamy na podstawie obsady, MTN oraz siły kiełkowania

Aby wyliczyć normę wysiewu dla mieszanek zbożowo-strączkowych musimy posłużyć się procentem zastosowanego materiału siewnego, który zostałby użyty w siewie czystym.

Normę wysiewu nasion wyliczamy zgodnie ze wzorem:

masa tysiąca nasion [g] × obsada [szt./m²] ÷ zdolność kiełkowania [%] = [kg/ha]

W mieszankach wyliczoną normę wysiewu pomniejszamy o podany niżej procent:

 • Łubin wąskolistny z jęczmieniem jarym: udział jęczmienia w mieszance to 35%, a łubinu 65‑80%.
 • Łubin wąskolistny z pszenżytem jarym: udział pszenżyta w mieszance to 35‑40%, a łubinu 65‑80%.
 • Łubin żółty z owsem: 80‑90% normy wysiewu łubinu żółtego i 10‑20% owsa. Owies jest bardzo "agresywny " w stosunku do łubinu, dlatego w mieszance nie powinno go być więcej niż 20%.
 • Groch ze zbożami: 40‑50% normy wysiewu grochu i 50‑60% normy wysiewu zboża.

Przykładowe wyliczenie normy wysiewu w mieszankach:

 1. Procent udziału w mieszance jęczmienia wynosi 35%, a łubinu 65‑80%. Wyliczona ze wzoru norma wysiewu dla jęczmienia wynosi 160 kg/ha, a dla łubinu 150 kg/ha.
  Jęczmień: 160 kg/ha × 35% = 56 kg/ha
  Łubin: 150 kg/ha × 65% = 97,5 kg/ha, 150 kg/ha × 80% = 120 kg/ha
  Norma wysiewu mieszanki wynosi 153‑176 kg/ha.
 2. Jeżeli chcemy sporządzić mieszankę z grochu i dwóch gatunków zbóż, dla których norma wysiewu wynosi 280 kg/ha groch, 160 kg/ha jęczmień i 240 kg/ha pszenica w proporcjach 50:50 to powinniśmy wymieszać odpowiednio: 140 kg/ha grochu (280 kg/ha × 50%), 40 kg/ha jęczmienia (160 kg/ha × 25%) i 60 kg/ha pszenicy (240 kg/ha × 25%)
  Ostatecznie norma wysiewu takiej mieszanki wynosić będzie 240 kg/ha.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl