POLIFOSKA

Dobre zaopatrzenie rzepaku w siarkę jest warunkiem efektywnego wykorzystania azotu, ponieważ wspomaga jego plonotwórcze działanie. Niestety, wybierając nawóz do wczesnowiosennego nawożenia rzepaku, w dalszym ciągu zapominamy o tym cennym pierwiastku.

Forma siarczanowa siarki bardziej dostępna dla roślin

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zastosowaliśmy w I dawce nawozów zawierających w swoim składzie siarkę, możemy częściowo uzupełnić jej niedobór wprowadzając ten pierwiastek wraz z II dawką azotu. Przy czym wybierając nawóz musimy zwrócić uwagę, by w nawozach, które będziemy stosowali, siarka była w formie siarczanowej SO42-. Taką formę siarki roślina jest w stanie pobrać bezpośrednio po rozpuszczeniu nawozu. Zawarta jest ona w nawozach tj. POLIFOSKA® 21, POLIFOSKA® 12, POLIMAG® S, Saletrosan® 26 i Saletrosan® 30, RSM®S czy siarczan amonu. Inne formy siarki zawarte w nawozach wymagają czasu i odpowiedniej temperatury, aby przekształcić się do formy łatwo dostępnej SO42-.

Ustalając dawkę nawozu należy pamiętać, że dla roślin siarkolubnych tj. rzepak ozimy stosunek azotu do siarki (N:S) powinien wynosić 7:1, do nawet 5:1.

Siarka wpływa na plon rzepaku

Doświadczenie prowadzone przez OODR w Łosiowe w latach 2011‑2013 wykazało, iż najwyższy plon rzepaku uzyskano stosując nawożenie z siarką na jesieni oraz dwukrotnie wiosną. Odmiana populacyjna DK Casper dała przyrost plonu o 7,7 dt/ha w porównaniu do poletka kontrolnego (nawożenie azotowe bez siarki), a mieszańcowa Visy F1 o 6,2 dt/ha (tabela 1).

Tabela 1. Doświadczenie nawozowe – ocena wpływu nawożenia azotem i siarką na plon rzepaku ozimego – prowadzone na polu doświadczalnym OODR

WyszczególnienieWariant
12345678
Nawożenie azotem [kg/ha] 160 160 160 160 160 160 160 160
Nawożenie siarką [kg/ha] 0 26 57 57 26 0 52 78
Nawożenie fosforem [kg/ha] 0 0 0 22 22 22 7 7
Nawożenie potasem [kg/ha] 0 0 0 40 40 40 47 47
Plon nasion [dt/ha] Visby F1 2011 67,1 68,0 70,7 72,6 73,2 75,0 76,4 77,1
2012* 26,2 28,7 32,3 31,6 31,7 31,4 32,3 33,2
2013 64,0 65,9 70,9 65,7 66,6 67,2 67,0 62,0
średnia 52,4 54,2 58,0 56,6 57,2 57,9 58,6 57,4
DK Casper 2011 50,6 52,1 63,9 68,3 63,5 66,0 68,2 64,2
2012* 27,0 27,5 31,0 29,7 29,4 31,0 32,1 34,0
2013 60,3 50,2 61,2 59,1 56,6 58,9 60,8 60,2
średnia 46,0 43,3 52,0 52,4 49,8 52,0 53,7 52,8

*niski plon nasion spowodowany był złym przezimowaniem roślin

Siarka nie jest akumulowana w glebie i łatwo ulega wymyciu, dlatego jej aplikacja powinna odbywać się wczesną wiosną w okresie od formowania łodygi do początku formowania łuszczyn.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl