POLIFOSKA

Zbliża się termin siewu kukurydzy i równocześnie termin podjęcia decyzji, jaką odmianę wybrać w tym roku. Niestety nie jest to zadanie łatwe. Podejmując decyzję należy zwrócić uwagę na szereg różnych cech, w tym również na typ ziarna czy kolby. Dlaczego?

Dlatego, że każdy z tych typów ma inny potencjał produkcyjny, inaczej dostosowuje się do środowiska czy reaguje na czynniki stresowe. Jakie więc będziemy mieli korzyści z wyboru konkretnego typu?

Odmiany o ziarnie typu flint są bardziej odporne na chłody

Siew można wykonać już w temperaturze 5‑6°C. Rośliny charakteryzują się szybszym rozwojem początkowym i wcześniejszym kwitnieniem. Bardzo dobrze sprawdzają się w warunkach chłodnej i późnej wiosny oraz na zimnych i wolniej nagrzewających się stanowiskach. Ziarno tego typu szybciej oddaje wodę do wilgotności 30%, ale w efekcie końcowym oddaje jej o 2‑3% mniej niż ziarno typu dent. Odmiany flint w porównaniu z dent cechują się wyższą masą tysiąca ziaren oraz silniejszym efektem stay green. Niestety mają niższy potencjał plonowania. Ziarno tego typu zazwyczaj wykorzystywane jest do sporządzania kiszonek dla bydła.

Odmiany z ziarnem w typie dent wysiewamy tylko w dobrze nagrzaną glebę

Polecane są do uprawy w cieplejszych rejonach kraju na glebach szybko nagrzewających się. Charakteryzują się wolniejszym wzrostem początkowym, dużą wrażliwością na chłody oraz późniejszym kwitnieniem. Wolniej oddają wodę, ale oddają jej więcej w porównaniu do odmian typu flint. Uprawiane na suche ziarno odznaczają się wyższym potencjałem plonowania.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl