POLIFOSKA

Burak cukrowy jest rośliną o wysokim potencjale plonowania, którego pełne wykorzystanie wymaga odpowiedniego nawożenia mineralnego m.in. azotem i borem.

Zbilansować nawożenie azotem

Dawkę azotu mineralnego należy ustalić w oparciu o zasobność gleby w ten składnik, przy czym jednorazowo możemy zastosować maksymalnie około 80 kg N/ha. Aplikacja zbyt dużych dawek nawozów azotowych nie jest zalecana, ponieważ  może przyczynić się do osłabienia kiełkowania roślin oraz stosunkowo dużego porażenia siewek przez choroby. Jeśli zapotrzebowanie roślin na azot jest wyższe, dawkę azotu należy podzielić na dwie części: pierwszą część wysiać przedsiewnie max. 80 kg N/ha, a pozostałą ilość w fazie 2‑4 liści buraków do początku zakrycia międzyrzędzi. Do nawożenia azotowego zaleca się szybkodziałające nawozy tj. Saletra amonowa, Salmag® lub Saletrzak®.

Bor ważny w uprawie buraka

Burak cukrowy wykazuje również bardzo wysokie potrzeby pokarmowe odnośnie boru. Pobiera on z plonem 0,5 kg B/ha. Pierwiastek ten, pod uprawę buraka cukrowego powinien być wprowadzony do gleby w nawożeniu podstawowym, np. stosując nawóz POLIFOSKA® PETROPLON, lub azotowym wykorzystując Salmag® z borem lub Saletrzak® z borem. Jest to ważne, ponieważ niedobór boru już od samego początku wzrostu rośliny może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Niedobór boru najczęściej można zaobserwować w okresie suszy, lub na glebach świeżo zwapnowanych.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl